Eğitim

Anaokulu


İTÜ GVO İzmir Anaokulunda hedefimiz; bilgili, ilkeli, riski göze alan, dönüşümlü düşünen, açık görüşlü , iletişim kuran, sorgulayan, duyarlı, dengeli bireyler yetiştirmektir.

 • Eğitim programımızın temel taşını "Karakter Eğitimi" oluşturur. Program çerçevesinde; 
 • Öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını da göz önünde bulundurarak, uygulanan gelişmiş eğitim programları ve etkinlikleri aracılığı ile akademik ve sosyal yönden araştıran, sorgulayan ve dönüşümlü düşünen bireyler yetiştirmeye dayanmaktadır. Bu nedenle; öğrenmeyi öğrenmek, disiplinlerarasılık, takım çalışması, yaratıcılık ve ideali aramak kavramları felsefemizin vazgeçilmezidir.
 • Okulumuzda günümüzün uluslararası ve küresel dünyasında rekabetçi ve yetkin bir konuma ulaşabilmek için; yeni ve öncü bilgiyi bulmak, yaratmak, geliştirmek ve bilgiyi beceriye dönüştürmek için aralıksız akademik çalışmalar yapılmaktadır. 
 • Öğrencilerimiz sorgulamaya dayalı sınıf atmosferinde araştıran, merak eden, iletişimci ve duyarlı bireyler olarak yetişirken, sosyal etkinliklere katılarak sanatsal ve bedensel yönlerini de geliştirir. 
 • Öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin ilgi alanlarını belirleyerek, yaparak ve yaşayarak öğrenmelerine fırsat sağlayan, benlik, kendine güven ve bilişsel becerilerinin gelişimlerini destekleyen bir program hazırlar. 
 • Hazırlanan program her öğrencinin bireysel gelişimini ve öğrenmesini göz önünde bulundurarak, uygun fiziksel koşullarda oyun yöntemi ile uygulanır ve öğrencilerimizin varolan yaratıcılığını geliştirmek amacıyla zengin materyal çeşitliliği sunar.
 • Öğrencilerimizin, akademik ve bireysel gelişimleri not yerine alternatif değerlendirme yöntemleri ile belirlenmekte (Portfolyo çalışmaları, Rubrikler, Öğrenci Gelişim Raporları ve Anektodlar) ve gelişimleri hakkında ailelerine düzenli olarak bilgi verilmektedir.
 • Özgün bir eğitim tekniği olan GEMS, California Üniversitesi Lawrence Bilim Merkezinde geliştirilmiştir. Anaokulu öğrencilerimize matematik ve fen alanını sevdirmek için uygulanmakta; öğrencilerimizin yaratıcılıklarını geliştiren etkinlik ve deneylerle matematik ve fen bilimlerine yönelik kavramlarla tanışmaları sağlanmaktadır.
 • Yabancı dil öğretiminde, dilbilim temelleri üzerine kurulan beceri programı ile uluslarası düzeyde sınav sonuçları ile kanıtlanmış dil edinimi hedeflenir.
 • İngilizceyi görev temelli bir programla öğrenerek içselleştiren, 
 • İngilizce dilini zengin materyallerle maksimum seviyede kullanma becerisi geliştiren, 
 • Anaokulu temel programları ile paralel konu-kavram ortaklığı sunan sistem içinde gelişen, 
 • İkinci dil kullanma becerisi ile öğrendiklerini sahneleme motivasyonuna ve yeterliliğine sahip bir anlayışla yabancı dil eğitimi verilmektedir.
 • Drama, İngilizce öğrenimini destekleyen ve sınıf içerisinde de etkin olarak kullanılan bir yöntemdir. Drama, öğrencilerin iletişim becerilerini, kendine güvenlerini, sosyal becerilerini geliştirirken; öğrencilere kendilerini özgürce ifade etmelerine olanak tanır. 
 • Etkili iletişim kurabilen,
 • Sorumlulukları paylaşabilen ve yaratıcılık becerilerinin gelişimi için projeler yapan,
 • Akademik başarılarının yanı sıra etik ilke ve kurallara uygun davranışlar sergileyen,
 • Adalet ve demokrasiyi benimseyen,
 • Liderlik yapabilen,
 • Ulusal ve evrensel isani değerler edinerek “iyi insanlar” olarak yetişmek üzere çalışmalar yapılır.

Sanat, Spor ve Sosyal Kulüpler 

 • Görsel Sanatlar ile öğrencilerimiz, gözlem yapmaya, araştırmaya, sanat yoluyla sorgulamaya, soru sormaya ve çevresini keşfetmeye teşvik edilir. Öğrencilerin farklı sanat malzemeleri kullanarak duygu ve düşüncülerini özgürce ifade etmeleri sağlanır. Sanat aracılığıyla öğrencilerin yaratıcılıkları, kendilerini ifade etmeleri ve özgüven kazanmaları hedeflenir.
 • Müzik derslerinde amacımız öğrencilerimizin müzikten keyif alan bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır. Ritim çalışmalarında; ritim çalgılarını yakından tanıyan öğrencilerimiz orf aletleri ile tanışır ve müzikal yaratıcılıklarını kullanarak dinledikleri müziklere eşlik eder. Enstrümanları yakından tanırlar, inceler ve enstrümanlar arasındaki farklılıkların bilincine varırlar.
 • Öğrencilerin, sporun insan yaşamının değişmez bir parçası olduğu gerçeğini görmelerini ve benimsemelerini sağlamak "Beden Eğitimi" dersinin temel hedefidir. Öğrenciler farklı spor branşlarına ait oyun kurallarını öğrenir ve deneyimler. Aynı zamanda başta yüzme olmak üzere farklı branşları uygulamalı olarak geliştirme fırsatı bulur.
 • Tüm spor branşlarının temellerinden biri olan jimnastik; öğrencilerin fiziksel gelişimini, denge ve koordinasyonunu desteklerken; fiziksel uyum kazanmalarını sağlar. Bu özellikleri ile Jimnastik ve Dans; öğrencilerin esneklik, koordinasyon, kuvvet, çabukluk gibi fiziksel özelliklerini geliştirir.

Merhaba
Soru ya da önerilerinizi yazabilirsiniz.
kapat