Kayıt

Burs Olanakları ve İndirimler


İTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Okulları burs olanakları ve indirim oranları ile ilgili detaylı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Mezun indirimi
İTÜ Mezunlarının çocuklarına ve torunlarına ilan edilen eğitim ücreti üzerinden tüm indirimler dahil olmak üzere %25 mezun indirimi uygulanır. 

Peşin ödeme indirimi 
Yapılacak peşin ödemelerde eğitim ücreti üzerinden; yönetim tarafından belirlenen tarih aralıkları içinde ve oranda indirim uygulanır. 

Kardeş indirimi
Kardeş indirimi olarak ilan edilen eğitim ücreti üzerinden; 2 kardeş varsa kardeşlerden sadece büyük olanına %10 indirim uygulanır. 3 kardeş varsa kardeşlerden büyük olana ve 2. kardeşe %10'ar indirim uygulanır.

Eğitim Ödülü Bursu
İTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Okulları’nda, ilköğretim (ilkokul ve ortaokul) ve lise kayıt kabul sınavı sonucuna göre öğrencilere, belirlenen oranda ve belirlenen kontenjan dahilinde başarı bursu verilir. 

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Bursları
Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirtilen şekil ve esaslara uygun olarak verilen burstur. (Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği/ Resmî Gazete Tarihi: 20/03/2012/ Sayısı: 28239/ Bölüm:6) MEB Burs başvuruları 6 Nisan - 15 Mayıs tarihleri arasında  yapılır. MEB Bursu sadece eğitim ücretini kapsar. Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde belirtilen kriterler çerçevesinde  Burs Komisyonu tarafından puanlama yapılarak yararlandırılır. 

Tüm burs ve indirimler eğitim ücreti üzerinden hesap edilir ve bir akademik yıl için geçerlidir.

Merhaba
Soru ya da önerilerinizi yazabilirsiniz.
kapat