Bu web sitesinde çerezler kullanılmaktadır

İçeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sunmak ve trafiği analiz etmek için çerezler kullanıyoruz. Sitemizi kullanımınızla ilgili bilgileri ayrıca sosyal medya, reklamcılık ve analiz iş ortaklarımızla paylaşabiliriz. İş ortaklarımız, bu bilgileri kendilerine sağladığınız veya hizmetlerini kullanırken topladıkları diğer bilgilerle birleştirebilir.

Haberler

03.03.2021

İTÜ GVO İzmir Eğitim Yaklaşımımız

İTÜ GVO İzmir Eğitim Yaklaşımımız

İTÜ’ye özgü akademik programımızda tüm derslerimizi öğrencilerimizin bireysel ilgi ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak öğrencilerimizi sürekli aktif tutacak biçimde derse giriş, keşfetme, açıklama, derinleştirme ve değerlendirme bölümlerinden oluşan 5E eğitim modeline göre planlıyoruz.

Bunun yanı sıra ders içeriklerimizi, The 4C’s, 21. yüzyıl becerileri olan iletişim, iş birliği, inovatif düşünme ve yaratıcılık becerilerinin gelişimini desteklemeye yönelik olarak tasarlıyoruz.

Ters yüz sınıf uygulamaları ile öğrencilerimize bireyselleştirilmiş öğrenme fırsatı yaratarak, öğrendiklerini okulda uygulama fırsatı yaratarak öğrenmenin ve edinilen bilgilerin kalıcılığını sağlıyoruz. 

Tüm akademik derslerimizi, analitik düşünme ve problem çözme becerilerini destekleyen etkinlikler ile yapılandırıyor ve öğrenci ihtiyaçları doğrultusunda farklılaştırıyoruz. 

YERLEŞKE

Okulumuz şehrin kalabalığından, çevre kirliliğinden uzak, sağlıklı, güvenli bir ortamda, öğrencilerimizin bütünsel gelişimini destekleyecek üst düzey bir donanıma sahiptir. Yerleşkemiz, eğitim binası, idari bina ve spor kompleksi olmak üzere 3 ayrı yapıdan oluşmaktadır. Yerleşkemizde 6 anaokulu, 16 ilkokul, 16 ortaokul ve 12 lise olmak üzere toplam 50 sınıf ve 1280 kişilik öğrenci kapasitesi bulunmaktadır. 

Bir yerleşke için fiziksel donanımın yanı sıra  en önemli unsurlar sağlık ve güvenliktir. Okulumuzda 100 adet güvenlik kamerası mevcuttur. 24 saat güvenlik ve tam gün doktor ve hemşire hizmeti verilmektedir.

NEDEN İTÜ?

- İTÜ’nün bilinirliği ve saygınlığı: Atatürkçü ve çağdaş vizyon ile kurulmuş bir okul olduğumuz için çok gururluyuz.   

İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları, sembolümüz olan arımızın üretkenliğine,  çalışkanlığına ve lider özelliklere sahip özgün bir eğitim anlayışı ile İTÜ’nün asırlardır çağdaş olma felsefesine, insana, çevreye, sanata duyarlı, farklılıklara saygılı, sporu ve sağlıklı olmayı yaşam biçimi haline getiren anlayışıyla eğitim-öğretim faaliyetlerinde saygınlığını her daim korumuş olan bir kurumdur.

- İletişim ağı: İTÜ’lü olmak, lisemizden mezun olduktan sonra da üniversite yaşantısıyla birlikte, iş yaşamında sayısız fark yaratacaktır, öğrencilerimizin nitelikli ve büyük bir iletişim ağının içerisinde olmalarına olanak sağlayacaktır. Öğrencilerimizin öz geçmişinde yazan İTÜ ismi her daim büyük bir ayrıcalık sağlamaktadır

- Akademik personelin yetkinliği: Değişimi yönetebilen ve her koşulda en iyi sonucu alma becerisine sahip olan deneyimli bir eğitimci kadrosuyla ilerliyoruz.

- Eğitim programlarının niteliği

- Etkin sınav hazırlık programı 

- Okulun yerleşim bölgesi ve fiziki özellikleri

- Eğitimde teknoloji kullanımı

- Sosyal ve kültürel etkinlikler

ANAOKULU EĞİTİM SİSTEMİMİZ

Eğitim programımız, bütünsel öğrenme, farklılaştırılmış eğitim, PASS (Planlama, Dikkat, Ardıllık ve Eş Zamanlılık becerileri)  beyin temelli öğrenme ve beceri eğitimine dayanmaktadır. Bunun yanı sıra öğrencilerimizin anadil ve yabancı dil becerilerini sürekli desteklemek ve geliştirmek için iki dilli işbirlikli eğitim modeli (Bilingual Collaborative Teaching) yürütülmektedir.

Tüm planlamalar, MEB müfredat programı doğrultusunda, zenginleştirilmiş özgün etkinlikler ile öğrencilerimizin bireysel farklılıkları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yapılandırılmaktadır. 

Haftalık ders programında Yaratıcılık, Çocuklar için Felsefe, Drama, Dans/Halk Oyunları, Satranç, Bilişim ve GEMS dersleri yer almaktadır. Yaratıcılık ve Genel Yetenek programları tüm derslerin içeriğinde yapılan etkinliklerde uygulanmaktadır. 

Fen ve Matematik programı, GEMS ve Math Theirway Programlarıyla zenginleştirilmektedir.

Öğrencilerimizin öğrenme ihtiyaçlarına göre, derslerde ürün, süreç ve içerik farklılaştırma uygulanmaktadır. 

ANAOKULUNDA İKİ DİLLİ İŞ BİRLİKLİ ÖĞRENME 

Araştırmalara göre, çocuklar için yabancı bir dili öğrenmenin en etkili yolu, erken yaşlardan itibaren dili günlük yaşantılarında deneyimlemektir. Buradan hareketle anaokulumuzda ana dil gelişiminin yanı sıra İngilizce öğretimine de büyük önem vermekte ve uluslararası platformlarda da kabul gören “İki Dilli İş birlikli Öğretim” yöntemi uygulanmaktadır.

İngilizce konuşan sınıf öğretmeni ve anadili İngilizce olan İngilizce öğretmeni ayrıca 8 saat İngilizce dersi yaparak yabancı dil gelişimini desteklemektedirler.

İKİ DİLLİ İŞ BİRLİKLİ EĞİTİM NASIL UYGULANIR?

Gün boyunca sınıfta bir İngilizce öğretmeni ve bir sınıf öğretmeni iş birliği içerisinde sınıf çalışmalarını yürütür. Derslerimizde yapılan tüm etkinliklerin ve akademik bilgilerin Türkçe verilmesinin yanı sıra İngilizce olarak da verilmesi, öğrencilerin günlük konuşma dilinden bağımsız farklı alanlara dair terminolojik alt yapıyı kazanmalarına da imkân tanınır. 

GEMS PROGRAMI

“Fen ve Matematikte Büyük Keşifler” anlamına gelen İTÜ’ye özgü Gems Programı ile özel bir laboratuvarda öğrencilerimizin temel matematik ve fen kavramlarını anlamalarını ve bilimsel sorgulama alışkanlığı edinmelerini sağlıyoruz. Bunun yanı sıra Gems Programı içerisinde yer alan eğlenceli etkinliklerle öğrenciler bilgiyi keşfetmeyi, bilginin somuttan soyuta gelişimini ve bilginin bağlantılarını erken yaşlarda yaşayarak öğrenme fırsatı bulmaktadırlar.

EĞİTİM SİSTEMİMİZ

Eğitim sistemimiz Bütünsel Öğrenme, Farklılaştırılmış Eğitim, Beyin Temelli Öğrenme ve Beceri Eğitimi yaklaşımlarını içermektedir.

Ders konuları MEB müfredat programı doğrultusunda, zenginleştirilmiş özgün etkinlikler ile öğrencilerimizin bireysel farklılıkları ve ihtiyaçları gözetilerek yapılandırılmaktadır.

Öğrencilerimizin öğrenme ihtiyaçlarına göre, derslerde ürün, süreç ve içeriğe yönelik farkılılaştırma çalışmaları yapılmaktadır.

YAPILANDIRILMIŞ DERS PLANI

Tüm akademik çalışmalarla ders içi etkinlikler öğrencilerimizin hazır bulunuşluk seviyeleri ve öğrenme ihtiyaçları belirlenerek yapılandırılmakta ve planlanmaktadır. Tematik biçimde işlenen konular çeşitli örneklerle günlük yaşamla ilişkilendirilir ve yapılan değerlendirmelerle öğrencilerimizin bilişsel gelişimi düzenli olarak takip edilir.

YURT İÇİ ÜNİVERSİTE HAZIRLIĞI

Üniversite hazırlık çalışmalarımız içerisinde her öğretmenin 1 öğrenciye mentörlük ettiği, öğrencimizin tüm çalışmalarını takip edip, hem öğrencimizle hem de velilerimizle sürekli iletişimi sağladığımız danışmanlık sistemimiz mevcuttur.

İTÜ’ye özgü, Süreç İzleme Sınavlarımızla öğrencilerimizin kazanım eksiklerini biriktirmeden haftalık olarak zamanında tamamlamaya yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. 

Haftada 2 gün gerçekleştirdiğimiz etütlerimiz, hafta sonu kurslarımız, sınıf seviyelerine göre gerçekleştirdiğimiz ağustos, kasım, şubat, nisan ve haziran üniversite hazırlık hızlandırma kurslarımızla pekiştirme ve hızlandırma çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Şubat hızlandırma kampımızda İTÜ’ye özgü "İTÜ’de 1001 Soru" etkinliğimizi yapıyoruz.

Tüm deneme sınavlarımızı ders bazlı kazanım odaklı değerlendirerek analiz ediyor, kazanım eksiklerine yönelik bireysel çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

YURT DIŞI ÜNİVERSİTE HAZIRLIĞI

Yurt dışı üniversite hazırlık çalışmalarını da en az yurt içi üniversite hazırlık çalışmaları kadar önem ve öncelik veriyoruz. Okulumuz College Board üyeliği olan, uluslararası okullar listesinde yer alan bir k12 okuludur.

Yurt dışını tercih edecek olan öğrencilerimiz için her ay öğrencimiz, velimiz, rehber öğretmenimiz ve yurt dışı eğitim danışmanımızın katıldığı bireysel görüşmeler yapıyoruz. Bu görüşmelerde üniversite bilgilendirmesi, kariyer portfolyosunun oluşturulması, CV ve niyet mektubu hazırlanması, üniversitelerin başvuru belgelerinin toplanması gibi çalışmalar yapılıyor.

Ayrıca, okulumuzda AP Hazırlık Programı yürütüyoruz. Öğrencilerimizi AP Calculus AB ve AP English Language and Composition derslerinden AP sınavlarına hazırlıyoruz. Talep eden öğrencilerimiz için Amerika’nın üniversiteye kabul sınavlarından biri olan ACT sınavlarına hazırlıkta destek verebiliyoruz.

Öğrencilerimiz; okulumuzda Kanada öğrenci değişim programlarına, Kanada çift diploma programına, yurt dışı yaz ve dil okullarına katılma şansı elde ediyorlar. Tüm bu çalışmalarda ISE World, British Education Bureu gibi kurumlarla iş birliği yapıyoruz.

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMALARI

Okulumuzda öğrencilerimiz, çeşitli programlama dilleri öğrenmektedir. Hazırlık sınıfı öğrencilerimiz, farklı platformlarda çalışabilen, popüler ve üst düzey bir programlama dili olan Python programlama dilini öğreniyorlar. 9. sınıf öğrencilerimiz, HTML betik dili, 3D tasarım, programlama ve temel robotik eğitimi alıyorlar. Okul robotik takımı ise hem temel robotik ve programlama eğitimi alıyor, hem de Lego Mindstorm EV3 robot seti kullanarak çeşitli projeler geliştiriyorlar.

Derslerimizde temel bilişim teknolojileri becerileri ve dijital vatandaşlık–etik konularını da merkeze alarak "Web 2.0" araçlarının kullanımı, Microsoft Office uygulamaları başta olmak üzere, metin düzenleme, video düzenleme, sunu hazırlama, animasyon hazırlama, web sitesi kurma, hesaplama tabloları oluşturma ve oyun fikri üretme ve oyun geliştirme gibi çalışmalar yapıyoruz. 9. sınıfta müfredatımızı destekleyen Bilişim Garajı öğrenme yönetim sistemini kullanıyoruz. Öğrencilerimizin aldığı derslerle ilgili sertifika edinmelerini de sağlıyoruz. Özellikle 3D tasarım konusunda uluslararası Autodesk sertifikası alıyorlar.

Okulumuz dijital vatandaşlık çalışmalarıyla 2018 yılından bu yana -dünyaca tanınmış Amerikan sivil toplum kuruluşu olan “Common Sense Education” tarafından "Common Sense School" ünvanına sahiptir. 

Her yıl Avrupa Kodlama Haftası, Bilge Kunduz Enformatik ve Bilgisayarca Düşünme Etkinliği, Hackidhon Kodlama Turnuvası gibi etkinlik ve yarışmalara katılıyoruz. Öğrencilerimize öğrendiklerini deneyimleyebilecekleri çeşitli fırsatlar sunmaya çalışıyoruz ve bu doğrultuda disiplinlerarası çalışmalar da yapıyoruz.

BRING YOUR OWN IPAD

Okulumuzun akademik hedeflerinden biri de bilişim teknolojilerinin eğitime entegrasyonunu geliştirmektir. Bu hedefe yönelik olarak, hazırlık ve 9. sınıflarımızda “1to1 - Birebir” BYOD (Bring Your Own Device) uygulaması ile matematik, edebiyat, İngilizce gibi derslerimizi de iPad ile yürütüyoruz.

Öğrencilerimiz tabletlerini;

 • Kendilerini organize edecekleri, 

 • Notlarını alacakları, 

 • Sunumlarını üretecekleri,

 • Portfolyolarını oluşturacakları,

 • Algoritmik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirebilecekleri bir araç haline getirmeleri konusunda yönlendirilmektedirler.

REHBERLİK ÇALIŞMALARIMIZ

Öğrencilerin ilgileri, yetenek ve becerileriyle ilgili kişisel farkındalıklarını netleştirmeleri ve karar verme becerilerini geliştirmeleri gerekiyor. Rehberlik Birimi olarak yaptığımız çalışmalarda da bu amaca hizmet etmeyi amaçlıyoruz.

Neler Yapıyoruz? 

 • Okula Uyum Çalışmaları (Oryantasyon) 

Öğrencimizin öncelikle uyum sağlamasına yönelik çalışmalarla başlıyoruz. Öğrencimizin okulumuzu tanıması, arkadaş edinmesi ve kendisini okula ait hissetmesini destekleyici çalışmalar yapıyoruz.

 • Öğrenciyi Tanımaya Yönelik Uygulamalar

Öğrencimizi tanımak, ilgi, yetenek ve eğilimlerini keşfetme sürecinde kendisine destek vermek açısından oldukça önemli çalışmalar oluyor. Öğrencilerimizi tanımaya yönelik formlar uyguluyor, bireysel görüşmeler yapıyoruz. Hazırlık ve 9. Sınıf öğrencilerimize uyguladığımız CSM Bilişsel Beceri Testleriyle öğrencilerimizin bilişsel becerilerini gözlemliyor, gelişimlerine katkı sağlıyoruz. 

 • Davranış Değerlendirme ve Geliştirme

Değerler Eğitimi programımızda, öğrencilerimizin tüm derslerde yaparak yaşayarak olumlu değerler kazanmalarına destek sağlıyoruz. Gelişim Dönemi Özellikleri, Sınavlara Hazırlanan Anne Babalara Öneriler, Karar Verme Becerileri, Bilinçli Teknoloji Kullanımı gibi birçok konuda anne baba eğitimleri de düzenliyoruz. 

 • Psikolojik Danışmanlık

Sosyal duygusal gelişimin en önemli yılları olan lise yıllarında öğrencilerin aynı zamanda ergenlikten yetişkinliğe doğru adım atıyorlar. Bu önemli süreçlerde psikolojik danışmanlık yaparak, onların yaşamına eşlik ediyoruz.  

 • Akademik İzleme Çalışmaları

 • Danışman Sistemi Sürecine Destek

 • Sınıf İçi Rehberlik Uygulamaları

 • Sosyal Toplum Gönüllülüğü Çalışma Programları

Toplum gönüllüğü çalışmaları, öğrencilerin, empati, yardımlaşma ve dayanışmanın önemi gibi toplumsal konularda duyarlılık kazanması konusunda çok önemli tecrübeler olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca Sosyal Toplum Gönüllüğü çalışmaları, yurt dışı üniversite kabullerinde, son yıllarda yurt içi vakıf üniversiteleri bursluluk kabullerinde de çok büyük önem taşımaktadır.

KARİYER ÇALIŞMALARIMIZ

İTÜ GVO İzmir Anadolu Lisesi olarak Kariyer Rehberliğini çok önemsiyoruz. Öğrencilerin gelecekleriyle ilgili alan, meslek ve üniversite seçiminde kendi ilgi, yetenek ve becerileriyle uyumlu ve mutlu olabilecekleri seçimler yapmaları konusunda onları destekliyoruz. Neler yapıyoruz:

- Yurt İçi Üniversite Hazırlık

- Yurt Dışı Üniversite Hazırlık

- İş Dünyası Buluşmaları

- Mesleki Gölge:

Öğrencilerin her dönem, ilgi duydukları ve merak ettikleri mesleklerde, ilgili meslek elemanıyla 1 tam gün geçirdikleri, gözlem yapıp, sorular sordukları ve o mesleğin kendilerine uygun olup olmadığına dair kanaat edindikleri çok önemli bir çalışmadır. 

- Mesleki Rehberlik

- Üniversite Gezileri

- Kariyer Fuarı

- Mesleki Yönelim Envanterleri

YABANCI DİL PROGRAMI

İTÜ GVO İzmir İngilizce Bölümü olarak lisedeki hedefimiz, iletişimsel yaklaşım metodu ile;

 • İngilizceyi aktif kullanabilen, ulusal ve uluslararası platformlarda kendilerini en iyi şekilde ifade edebilen,

 • Farklı öğrenme stilleri göz önüne alınarak geliştirilen programda 4 temel beceriye (Okuma, Konuşma, Dinleme, Yazma) hâkim,

 • Münazara ve toplum içinde sunum yapabilen,

 • Global sorunlara duyarlı ve farkındalığı yüksek,

 • Analitik düşünebilen ve sorgulayan,

 • 21. yy becerilerini sadece öğrenme ortamında değil, hayat boyu uygulayabilen dünya vatandaşı yetiştirmektir.

Neler yapıyoruz; 

 • Moderatör liderliğinde yürütülen dersler

 • Her zaman her yerde İngilizce

 • Think Outside the Box sınıf dışı eleştirel/ yaratıcı düşünme etkinlikleri (lateral /critical Thinking)

 • Akademik okuma/ yazma çalışmaları

 • Bireysel ve grup içi sunumlar

 • Münazara oturumları

 • MUN Kulübü

 • Ted TALKS

 • World Scholars Cup

 • Musical drama

YABANCI DİL SEVİYELERİ

Öğrencilerimizi, ilgi ve yeterlilikleri doğrultusunda C1 seviyesinde liseden mezun etmek öncelikli hedefimizdir. Hazırlık, -9., 10. sınıfta Uluslararası Versant Sınavı/Cambridge Sınavlarını uygulamaktayız. 11. sınıfın sonunda tüm öğrencilerimiz TOEFL sınavına girmekte, ayrıca yurtdışı hedefi olan öğrencilerimiz için, AP- SAT- IELTS destek çalışmaları yapmaktayız.

2. YABANCI DİL

İkinci yabancıl dil programız Almanca ve Ispanyolca’yı kapsamaktadır. Program sonunda, öğrencilerin ikinci yabancı dilde, metinleri rahatlıkla okumaları, yazmaları, okuduklarını anlamaları sağlanmaktadır. Aynı zamanda, güncel konularda ve kendi branşlarındaki mesleki konularda kendilerini ifade edebilecek düzeyde dili öğrenmeleri hedeflenmektedir.

MÜZİKTE BRANŞLAŞMA

Öğrencilerimizin çok yönlü gelişimlerine destek olmak amacıyla sanat ve spor çalışmalarına da okulumuzda çok önem verilmektedir.

Onların sanat ve spor aktivitelerine katılmaları ve bu alanlardaki gelişimlerinin akademik gelişimleri kadar önemli olduğuna inanıyoruz.

Orff yaklaşımı çerçevesinde müzik ve hareket eğitimi ilkokul 1, 2 ve 3. sınıflarda uygulanmaktadır. Bunun yanı sıra öğrencilerimizi ilkokul 4. sınıftan itibaren 7. sınıfın sonuna kadar onlara müzik sevgisi kazandırmak, farklı müzik türlerini keşfetmelerini sağlamak, müzik bilgilerini geliştirmek, müziği doğru öğretmek amacıyla ilgi ve yetenekleri doğrultusunda keman, gitar, koro ve orkestra branşlarına yönlendiriyoruz. 

Ortaokul 7. sınıftan sonra ise öğrencilerimiz genel müzik eğitim programına geçiş yapılmaktadırlar.

SPORDA BRANŞLAŞMA

Bunun yanı sıra öğrencilerimizin kişisel ve fiziksel gelişiminde spor yapmanın önemli bir rolü olduğunun bilinciyle sporu yaşamının bir parçası haline getirmiş bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. 

Okulumuzda öğrencilerimize sunulan beden eğitimi dersleri, takım sporları, spor kulübü çalışmaları, kış ve yaz spor okulları çalışmalarıyla öğrencilerimiz hayatları boyunca sürdürebilecekleri aktif yaşam alışkanlıkları kazandırma konusunda desteklemektedirler. 

İlkokul 4. sınıftan itibaren ise beden eğitimi derslerinde branşlaşma sistemi, “yüzme – voleybol – basketbol – yüzme ve futsal” dönüşümüyle uygulanmaktadır. Öğrencilerimiz, belirtilen branşlarda, yıl içinde dönüşümlü olarak etkinlik yapma fırsatı bulurlar. Sistem, öğrencinin kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda güçlü olduğu branşın belirlenerek geliştirilmesi yönünde fayda sağlamaktadır.


Merhaba
Soru ya da önerilerinizi yazabilirsiniz.
kapat