Kayıt

Kayıt Kabul


 

Değerli Veli Adaylarımız,

2022- 2023 eğitim ve öğretim yılında okulumuz bünyesindeki anaokulu, ilkokul, ortaokul, anadolu lisesi hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıflarımızda öğrenim görmek isteyen öğrenciler için aday öğrenci ön kayıt işlemleri başlamıştır.

Aday öğrenci kaydı için İTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Okulları web sayfasında bulunan kayıt modülündeki aday öğrenci bilgi formunun online olarak doldurulması gerekmektedir.

Düzey Belirleme Çalışması ve Okula Giriş Sınavı ile ilgili ön bilgilendirme aday velilere e-posta veya SMS yoluyla iletilecektir.

Okula giriş sınavı ve kayıt kabul koşulları ile ilgili bilgilendirmeler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. 

 

OKULA GİRİŞ SINAVI TAKVİMİ

 

Okulumuzda düzenlenecek olan düzey belirleme çalışmaları ve okula giriş sınavları tabloda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.

 

TARİH DÜZEY AÇIKLAMA

 

12 Şubat 2022

Cumartesi
Saat 10.00

 

 

1 sınıf aday

1. sınıfa aday öğrencilere, saat 10.00'da atölye çalışması yapılacaktır.

Çalışma 1 saat 30 dakika sürecektir.

Bu çalışmalar sırasında aday velilerimize okulumuz konferans salonunda tanıtım sunumu yapılacaktır.

 

12 Şubat 2022

Cumartesi
Saat 10.00

 

 

1, 2 ve 3. sınıflar

1, 2 ve 3. sınıfta öğrenim gören öğrencilere, 12 Şubat Cumartesi günü saat 10.00'da düzey belirleme çalışması yapılacaktır.

Bu çalışmalar sırasında aday velilerimiz okul yemekhane ve kantininde bekleyebileceklerdir.

Son Başvuru Tarihi: 11.02.2022

 

12 Şubat 2022

Cumartesi
Saat 13.00

 

 

3, 4, 5 yaş

3 yaş, 4 yaş ve 5 yaş grubu anaokulu aday öğrencilere, 12 Şubat Cumartesi günü saat 13.00'da beceri atölye çalışması yapılacaktır. Çalışma 1 saat 30 dakika sürecektir. 

Bu çalışmalar sırasında aday velilerimize okulumuz konferans salonunda tanıtım sunumu yapılacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 11.02.2022

 

 

13 Şubat 2022

Pazar
Saat 10.00

 

 

 

4, 5, 6 ve 7. sınıflar

4, 5, 6 ve 7. sınıfta öğrenim gören öğrenciler için Okula Giriş Sınavı 13 Şubat Pazar günü saat 10.00'da gerçekleştirilecektir. Sınavda başarılı olan 4. sınıf öğrencilerine "Eğitim Ödülü" verilecektir.

Sınav günü toplu tanıtım yapılmayacaktır. Okul tanıtımlarımız bireysel randevu ile gerçekleşecektir. Sınav esnasında velilerimiz kampüs dışında bekleyeceklerdir.

Son Başvuru Tarihi: 11.02.2022

 

 

13 Şubat 2022

Pazar
Saat 13.00

 

 

 

8, 9, 10 ve 11. sınıflar

8, 9, 10 ve 11 TM/FM sınıflarında öğrenim gören öğrenciler için Okula Giriş Sınavı 13 Şubat Pazar günü saat 13.00'da gerçekleştirilecektir. Sınavda başarılı olan 8. sınıf öğrencilerine "Eğitim Ödülü" verilecektir.

Sınav günü toplu tanıtım yapılmayacaktır. Okul tanıtımlarımız bireysel randevu ile gerçekleşecektir. Sınav esnasında velilerimiz kampüs dışında bekleyeceklerdir.

Son Başvuru Tarihi: 11.02.2022

 

 • Düzey belirleme çalışması ve okula giriş sınavları İTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Okulları’nda yapılacaktır.
 • Düzey belirleme çalışmaları ve okula giriş sınavlarının sonuçlarına göre öğrenciler kayıt süreci için davet edilecektir.
 • İTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Okulları bursluluk yönetmeliği ve 2022-2023 eğitim öğretim yılı ücretleri web sayfasında paylaşılmıştır.
 • 2022-2023 eğitim öğretim yılı ön kayıt formuna buraya tıklayarak online olarak ulaşabilirsiniz.

DÜZEY BELİRLEME ÇALIŞMASI VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

 

 • Ortaokul ve Lise Okula Giriş Sınavlarında A ve B kitapçığı olmak üzere iki çeşit kitapçık verilir.
 • Sınav günü sınava giremeyen öğrenci için mazeret sınavı uygulanmaz.
 • İlk 30 dakika içerisinde geç kalan öğrenciler sınav salonuna kabul edilir, ancak bu durumdaki öğrencilere ek süre verilmez.
 • Öğrenciler, cevap kâğıdı üzerindeki kitapçık türü ve cevap bilgileri işaretlemelerini kurşun kalemle yaparlar.
 • Öğrenciler, sınav salonlarına (kullanımı saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saat haricinde) akıllı saat, sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar bulunmaksızın sınava alınırlar. Belirtilen cihazları bulundurduğu tespit edilen öğrencinin sınavı, sınav kurallarının ihlali gerekçesiyle tutanak tutularak geçersiz sayılır.
 • Öğrencilerimizin yanlarında kurşun kalem, silgi ve nüfus cüzdanlarını bulundurmaları gerekir.
 • Sınav salonuna yerleşme işlemlerinden sonra görevli öğretmenler sınav kurallarını hatırlatır, mühürlü sınav evrak zarflarını öğrencilerin önünde açarlar cevap kâğıtlarını ve soru kitapçıklarını dağıtırlar.
 • Sınava katılan öğrenciler, cevap kâğıdına öğrenci numarası, adı ve soyadı, kitapçık türü bilgilerini kodlarlar.
 • Sınav kitapçıkları ve optik formlar sınav sonunda görevli öğretmene teslim edilir.
 • İlkokul ve ortaokul sınavlarında yanlış yanıtlar doğru yanıtları götürmez.
 • 8. sınıftan liseye geçen öğrencilerin sınavlarında 3 yanlış 1 doğruyu, 10, 11 ve 12. sınıf aday öğrencilerin sınavlarında ise 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir.
 • Ortaokul sınav soruları, Talim Terbiye Kurulu tarafından belirlenen eğitim programları çerçevesinde, çoktan seçmeli ve 4 seçenekli hazırlanmış olup öğrencilerin öğrenim gördükleri düzeylerin sınav tarihine kadarki müfredatını içermektedir.
 • Lise sınav soruları, Talim Terbiye Kurulu tarafından belirlenen eğitim programları çerçevesinde, çoktan seçmeli ve 5 seçenekli hazırlanmış olup, öğrencilerin öğrenim gördükleri düzeylerin sınav tarihine kadarki müfredatını içermektedir.

2022-2023 eğitim öğretim yılı kayıt prosedürü aşağıdaki gibidir.

KAYIT KABUL DÜZEYLERİ

2022-2023 eğitim öğretim yılında okulumuz bünyesinde bulunan anaokulu, ilkokul, ortaokul ve anadolu lisesi sınıflarımıza belirlenen kontenjanlara göre öğrenci alınacaktır.

Kontenjanlara göre öğrenci alınacak olan grup/ sınıf düzeyleri aşağıda belirtilmiştir.

 

 

 

 

İTÜ Geliştirme Vakfı Özel İzmir Anaokulu

Küçük yaş grubu - 2019 doğumlu öğrenciler 

(Ekim ayı itibariyle 36. ayını tamamlamış)

Ön hazırlık grubu - 2018 doğumlu öğrenciler

(Ekim ayı itibariyle 48. ayını tamamlamış)

Hazırlık grubu - 2017 doğumlu öğrenciler

(Ekim ayı itibariyle 60. ayını tamamlamış

 

 

İTÜ Geliştirme Vakfı Özel İzmir İlkokulu

İlkokul 1. sınıf

İlkokul 2. sınıf

İlkokul 3. sınıf

İlkokul 4. sınıf

 

 

İTÜ Geliştirme Vakfı Özel İzmir Ortaokulu 

Ortaokul 5. sınıf

Ortaokul 6. sınıf

Ortaokul 7. sınıf

Ortaokul 8. sınıf

 

 

İTÜ Geliştirme Vakfı Özel İzmir Anadolu Lisesi 

Lise Hazırlık

Lise 9. sınıf

Lise 10. sınıf

Lise 11. sınıf

Lise 12. sınıf

 

KAYIT ve KABUL SÜREÇLERİ

 

ANAOKULU
 • Aday veli; İTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Okulları web sayfasında bulunan “Aday Öğrenci Bilgi Formu” nu online olarak doldurur veya okula gelerek online doldurması için destek alır.
 • Başvuru sırasına göre, aday veliye yüz yüze görüşme günü ve saati için randevu verilir.
 • Anaokuluna başvuran her çocuk (36 - 68 ay) için bireysel tanıma çalışması yapılır.
 • Yüz yüze görüşme sırasında, veliye okul ile ilgili bilgilendirme yapılırken, eşzamanlı olarak, aday öğrenci ile rehberlik görüşmesi yapılır. Rehberlik birimi tarafından yapılan tanıma  görüşmesinin tamamlanmasının ardından, aday veliye sonuç hakkında bilgilendirme yapılır.
 • Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin, sonuçların tebliğ edildiği tarihten itibaren 3 iş günü içinde tamamlanması beklenir. Bu süreden sonra, kontenjan  durumuna göre sıradaki öğrencilere kesin kayıt hakkı tanınır.

 

İLKOKUL 1. SINIF
 • Aday veli; İTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Okulları web sayfasında bulunan “Aday Öğrenci Bilgi Formu” nu online olarak doldurur veya okula gelerek online doldurması için destek alır.
 • Başvuru sırasına göre aday veliye yüz yüze görüşme günü ve saati için randevu verilir.
 • Yüz yüze görüşme sırasında, veliye okul ile ilgili bilgilendirme yapılırken, eşzamanlı olarak, aday öğrenci ile rehberlik görüşmesi yapılır. Rehberlik birimi tarafından yapılan tanıma  görüşmesinin tamamlanmasının ardından, aday veliye sonuç hakkında bilgilendirme yapılır.
 • Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin, sonuçların tebliğ edildiği tarihten itibaren 3 iş günü içinde tamamlanması beklenir. Bu süreden sonra kontenjan  durumuna göre sıradaki öğrencilere kesin kayıt hakkı tanınır.
İLKOKUL 2, 3 ve 4. SINIFLAR
 • İTÜ Geliştirme Vakfı Özel İzmir İlkokulu 2, 3 ve 4. sınıflara aday öğrencilerin kayıt kabulü,  ‘’Düzey Belirleme ve Öğrenci Tanıma Çalışması’’ yapılarak gerçekleşir.
 • Aday veli; İTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Okulları web sayfasında bulunan “Aday Öğrenci Bilgi Formu” nu online olarak doldurur veya okula gelerek online doldurması için destek alır.
 • Düzey Belirleme Çalışması ile ilgili ön bilgilendirme, aday velilere e-posta veya telefon yoluyla iletilir.
 • Düzey belirleme çalışmaları, aday öğrencinin öğrenim göreceği sınıf düzeylerine göre hazırlanır ve Milli Eğitim Bakanlığı öğretim programlarında belirtilen kazanımlar doğrultusunda Türkçe, matematik, hayat bilgisi, İngilizce ve bunlara ek olarak 3. sınıflarda fen bilimleri derslerini kapsar.
 • Kesin kayıt işleminin gerçekleşmesi için öğrenci, yüz yüze bireysel tanıma çalışmasına davet edilir.
 • Düzey Belirleme Çalışması ve rehberlik birimi tarafından yapılan bireysel öğrenci tanıma değerlendirmesi sonuçlarına göre, öğrencinin kesin kayıt hakkı kazanması, kayıt kabul komisyonu tarafından belirlenir.
ORTAOKUL
 •  İTÜ Geliştirme Vakfı Özel İzmir Ortaokulu 5, 6,7 ve 8. sınıflara aday öğrencilerin kayıt kabulü, kontenjan dahilinde eş zamanlı Okula Giriş Sınavı ve Öğrenci Tanıma Çalışması yapılarak gerçekleşir.
 • Aday veli; İTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Okulları web sayfasında bulunan “Aday Öğrenci Bilgi Formu” nu online olarak doldurur veya okula gelerek online doldurması için destek alır.
 • Sınav ile ilgili ön bilgilendirme aday velilere e-posta veya telefon yoluyla iletilir.
 • Sınav, aday öğrencinin öğrenim gördüğü düzeye göre hazırlanır ve Milli Eğitim Bakanlığı öğretim programlarında belirtilen kazanımlar doğrultusunda; Türkçe, sosyal bilgiler, matematik, fen bilimleri ve İngilizce derslerini kapsar.
 • Kesin kayıt işleminin gerçekleşmesi için, yüz yüze öğrenci bireysel tanıma çalışmasına davet edilir.
 •  
 • Okula giriş sınavı ve rehberlik birimi tarafından yapılan bireysel öğrenci tanıma değerlendirmesi sonuçlarına göre, öğrencinin kesin kayıt hakkı kazanması, kayıt kabul komisyonu tarafından belirlenir.
 • Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin, sonuçların tebliğ edildiği tarihten itibaren 3 iş günü içinde tamamlanması beklenir. Bu süreden sonra kontenjan  durumuna göre sıradaki öğrencilere kesin kayıt hakkı tanınır.

 

LİSE HAZIRLIK/9. SINIF
 • İTÜ Geliştirme Vakfı Özel İzmir Anadolu Lisesine, 9. sınıf kayıtları; şubat ayı içerisinde yapılan okula giriş sınavı ve haziran ayında yapılan Merkezi Sınav (LGS-Liseye Geçiş Sınavı) sonuçlarına göre gerçekleşir.
 • Liseye yeni kaydolan tüm öğrenciler hazırlık sınıfına kaydolur. Ağustos ayında MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği çerçevesinde (madde 60)  yabancı dil ve Türkçe derslerinden yapılacak olan hazırlık sınıfı yeterlilik sınavlarında başarılı olan öğrencilerin kaydı 9. sınıfa alınır.
 • Okula giriş sınavı ve merkezi ulusal sistemle yapılan sınavlarda tam puan 500 olacak şekilde hesaplanır. Bu çerçevede okulumuz tarafından duyurulan taban puanın üzerinde puan almış her aday başvuruda bulunabilir.
 • Okula giriş sınavı, 8. sınıf düzeyine göre hazırlanır ve Milli Eğitim Bakanlığı öğretim programlarında belirtilen kazanımlar doğrultusunda; Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, matematik, din kültürü ve ahlak bilgisi ve fen bilimleri derslerini kapsar.
 • Eğitim bursu, haziran ayında yapılan LGS sonuçlarına göre, burs komisyonunun teklifi ve NESAN A.Ş. Yönetim Kurulu’nun kararı ile belirlenen puan aralıklarında başarı durumuna göre belirli oranlarda verilir. Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin, sonuçların tebliğ edildiği tarihten itibaren 3 iş günü içinde tamamlanması beklenir. Bu süreden sonra kontenjan durumuna göre sıradaki öğrencilere kesin kayıt hakkı tanınır.
 • Haziran ayında yapılan LGS sonuçlarına göre;  Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan, Özel Okullar Başvuru Kılavuzu'nda yer alan Başvuru-Sınav ve Kayıt Takvimi'ne uygun olarak kesin kayıt işlemleri yapılır.
 • Liseye kayıt hakkı kazanan öğrencilerin portfolyosu istenir ve rehberlik birimi tarafından yüz yüze mülakat yapılır. 
LİSE 10 ve 11. SINIFLAR
 • İTÜ Geliştirme Vakfı Özel İzmir Anadolu Lisesi 10. ve 11. sınıfa aday öğrencilerin kayıt kabulü, kontenjan dahilinde Okula Giriş Sınavı yapılarak gerçekleşir.
 • Okula giriş sınavı, aday öğrencinin öğrenim gördüğü düzeye göre hazırlanır ve Milli Eğitim Bakanlığı öğretim programlarında belirtilen kazanımlar doğrultusunda; matematik ve fen bilimleri ( fizik, kimya, biyoloji), Türk dili ve edebiyatı, sosyal bilimler ( tarih, coğrafya ) ve İngilizce derslerini kapsar.
 • Kesin kayıt işleminin gerçekleşmesi için, öğrenci yüz yüze tanıma çalışmasına davet edilir.
 • Okula giriş sınavı ve rehberlik birimi tarafından yapılan bireysel öğrenci tanıma değerlendirmesi sonuçlarına göre, öğrencinin kesin kayıt hakkı kazanması, kayıt kabul komisyonu tarafından belirlenir.
 • Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin, sonuçların tebliğ edildiği tarihten itibaren 3 iş günü içinde tamamlanması beklenir. Bu süreden sonra kontenjan durumuna göre sıradaki öğrencilere kesin kayıt hakkı tanınır.
 •  
YURT DIŞINDAN GELECEK OLAN ÖĞRENCİLER
 • Yurt dışında öğrenimlerini sürdüren öğrenciler, bulundukları ülkenin Eğitim Ataşeliğinden veya “Milli Eğitim Müdürlüğü Yurt Dışı Denklik Bürosu”ndan alacakları denklik belgesi ile uygun bulunan sınıflara başvuruda bulunabilirler.
 •  Bu durumdaki öğrenciler için, okulumuza yapılan başvuru sonrasında okulumuzun PDR uzmanları tarafından aday öğrenci tanıma çalışmaları gerçekleştirilir.
 • Ayrıca aday öğrencilere akademik düzeylerinin belirlenmesi amacıyla “Ara Sınıflar Kabul Sınavı” uygulanır.
 • Rehberlik birimi tarafından yapılan yüz yüze öğrenci tanıma değerlendirmesi sonuçlarına göre öğrencinin kesin kayıt hakkı kazanması, kayıt kabul komisyonu tarafından belirlenir.

 

KAYIT KABUL İLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLENDİRMELER

 

YENİ KAYIT EVRAK LİSTESİ
 • Öğrencinin, anne ve babanın nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Dört adet öğrenci fotoğrafı,
 • İkişer adet anne – baba fotoğrafı,
 • Banka dekontu,
 • Protokol firma belgesi,
 • İTÜ mensup belgesi (mensup veliler için, İTÜ Personel Daire Başkanlığından imzalı, mühürlü olmalıdır. Mensup veliler için sadece anne ya da baba),
 • İTÜ mezun belgesi (mezun veliler için sadece anne, baba, büyükanne, büyükbaba)
 • Veli mali yükümlülük taahhütnamesi (kayıt sırasında okul yetkilisi tarafından imzalanmak üzere verilecektir),
 • Kayıt işleminin tamamlanması için okulumuz IT birimi tarafından verilecek olan şifre ile İTÜ GVO Net sistemi veli portalına giriş yapılarak kayıt formlarının doldurulması gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

Merhaba
Soru ya da önerilerinizi yazabilirsiniz.
kapat