Kampüs Yaşamı

Sosyal Kulüpler


Eğitim anlayışımız,  İTÜ Geliştirme Vakfı okullarında okuyan her öğrencinin, ilgi duyduğu alanda kendisini geliştirmesi ve  bu doğrultuda deneyim ve beceri kazanmasını önemser. Kulüp çalışmalarımız; yaş grubuna göre şekillenmekte ve tüm kademelerde gerçekleşmektedir.

Sosyal Kulüp çalışmalarımız ile öğrencilerimizin bilim, kültür, sanat, spor, sosyal beceri alanlarında çok yönlü düşünebilmeleri, bu alanlardaki yeteneklerinin artarak gelişmesi ve sosyal etkinliklere yaşam boyu etkin katılım sağlamaları hedeflenir.

Sosyal Kulüp etkinliklerimizin amacı, öğrencilerimizin sosyal ve bireysel olarak başkaları ile iş birliği içinde olma, toplumsal sorunlarla ilgilenebilme ve bunların çözümüne katkı sağlayacak nitelikte projeler geliştirebilme ve uygulayabilme becerilerini ortaya çıkarmaktır. Bu doğrultuda öğrenciler kulüp çalışmalarında projeler hazırlayarak projelerini sunma ve sergileme olanağı bulmaktadır.

Öğrencilerimiz diledikleri kulüp çalışmasını seçebilir. Bir kulübün açılabilmesi için yeterli sayıda başvurunun yapılması gerekmektedir. Ayrıca, öğrencilerimizden gelen talepler üzerine de yeni kulüpler açılmaktadır. Kulüplerimizden bazıları ulusal ve uluslararası düzeyde yarışma niteliği taşımaktadır.

Öğrencilerimiz belirlenen günlerdeki okul ders saatleri içerisinde seçtiği alanlarda haftada iki ders saati eğitim almaktadır. Toplumsal bir hizmette bulunmak kişinin zihinsel ve akademik gelişimine katkıda bulunur.

Eğitim yılı boyunca devam eden kulüp çalışmalarında öğrenciler hem ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirme hem de keyifli ve renkli çalışmalar yapma ve çalışmalarını sergileme fırsatını elde eder.

İLKOKUL

Öğrencilerimizin seçimleri doğrultusunda İngilizce Drama, Gösteri Sanatları Kulübü, Yaratıcı Drama, Junior Make It, Seramik, DI (Destination Imagination), Görsel Sanatlar, Karikatür, Jimnastik, Orf, Yüzme, Basketbol, Fen Bilimleri, Robotik, Sihirli Notalar gibi kulüplerimiz bulunmaktadır.

ORTAOKUL

Öğrencilerimizin seçimleri doğrultusunda Make It, Basketbol, British English Olympics (BEO), Yüzme, Sanat & Tasarım, Eko-okul & Çevre, Futsal, English Drama, JMUN, Beginner Intensive Course, İTÜ Pop Rock Orkestra, Robotik Arduino, İTÜ Matematik Akıl Oyunları, Modern Dans, Tiyatro, Fotoğrafçılık, Masa Tenisi, Koro, Voleybol, Jimnastik, Eskrim, Destination İmagination, Karikatür, Tübitak gibi kulüplerimiz bulunmaktadır.

LİSE

Sanattan spora, yabancı dillerden fen ve sosyal bilimlere, hobi ve yaratıcılıktan doğal yaşama pek çok farklı kategorilerde birçok öğrenci kulübü bulunmaktadır. Sanat Tasarım, ISTA, Türkçe Tiyatro, AB Projeleri, Dans ve Gölge Tiyatrosu, Pop Rock Orkestra, Model Birleşmiş Milletler(MUN), JA (Junoir Achievement) , Yüzme, Basketbol, Voleybol, Eskrim, Masa Tenisi, Fen Bilimleri-Cern, Maker, Fotoğrafçılık, Felsefe, Coding, Robotik, Akıl Oyunları , TED TALK, vb çok sayıda ulusal ve uluslararası kulüp seçeneği bulunmaktadır. 

Öğrencilerimizin, özgüvenli, araştırmacı, lider, topluma hizmet etme bilincine sahip gençler olarak yetişmesi için hazırlanan sosyal kulüpler, akademik eğitimi destekler. 

Her kademe için ayrı hazırlanan sosyal kulüplerimiz tanıtım kitapçığı şöyledir;

İlkokul Kulüplerimiz

Ortaokul Kulüplerimiz

Lise Kulüplerimiz

 

Merhaba
Soru ya da önerilerinizi yazabilirsiniz.
kapat