Kayıt

Kayıt Kabul


Değerli Veli Adaylarımız,

2021- 2022 eğitim ve öğretim yılında okulumuz bünyesindeki Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Anadolu lisesi hazırlık, 9, 10, 11, 12. sınıflarımızda öğrenim görmek isteyen öğrenciler için aday öğrenci ön kayıt işlemleri başlamıştır.

Aday öğrenci ön kaydı için okulumuz web sayfasında bulunan ön kayıt kabul işlemleri modülündeki aday öğrenci bilgi formu ve HES kodunun eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.

 

KAYIT KABUL TANITIM VE SINAV TAKVİMİ

Okulumuzda yapılan akademik çalışmalar, sosyal ve kültürel etkinlikler, okul işleyişi ve yerleşkemiz hakkında bilgi paylaşmak amacıyla düzenlenecek olan online tanıtım toplantısı, on-line düzey belirleme çalışmaları ve on-line kayıt kabul sınavları aşağıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.

 

 • Düzey belirleme çalışması ve kayıt kabul sınavları pandemi sürecine bağlı olarak online  yapılacaktır.
 • Tanıtım toplantıları ve Bireysel görüşmeler pandemi koşullarına bağlı olarak, online yada yüz yüze İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları İzmir Nesan Yerleşkesinde yapılacaktır.
 • Düzey belirleme çalışmaları ve kayıt kabul sınavlarının sonuçlarına göre öğrenciler kayıt süreci için davet edilecektir.
 • 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı online ön kayıt formuna buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
 • 2021-2022 eğitim öğretim yılı kayıt prosedürü aşağıdaki gibidir.

 

KAYIT KABUL DÜZEYLERİ

2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okulumuz bünyesinde bulunan Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Anadolu lisesi sınıflarımıza belirlenen kontenjanlara göre öğrenci alınacaktır.

Kontenjanlara göre öğrenci alınacak olan grup/sınıf düzeyleri aşağıda belirtilmiştir.

 

KAYIT ve KABUL SÜREÇLERİ

ANAOKULU 

 • Aday veli; İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları web sayfasında bulunan “Aday Öğrenci Bilgi Formu”nu online olarak doldurur veya okula gelerek online doldurması için destek alır.
 • Başvuru sırasına göre, aday veliye online/yüz yüze görüşme günü ve saati için randevu verilir. 
 • Anaokuluna başvuran her çocuk (36 - 68 ay) için bireysel/online tanıma çalışması yapılır.
 • Yüz yüze görüşme sırasında, veliye okul ile ilgili bilgilendirme yapılırken, eşzamanlı olarak, aday öğrenci ile rehberlik görüşmesi yapılır. Rehberlik birimi tarafından yapılan tanıma görüşmesinin tamamlanmasının ardından, aday veliye sonuç hakkında bilgilendirme yapılır.
 • Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin, sonuçların tebliğ edildiği tarihten itibaren 3 iş günü içinde tamamlanması beklenir. Bu süreden sonra, kontenjan durumuna göre sıradaki öğrencilere kesin kayıt hakkı tanınır.

 

İLKOKUL 1.SINIF

 • Aday veli; İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları web sayfasında bulunan “Aday Öğrenci Bilgi Formu”nu online olarak doldurur veya okula gelerek online doldurması için destek alır.
 • Başvuru sırasına göre aday veliye online/yüz yüze görüşme günü ve saati için randevu verilir. 
 • Yüz yüze görüşme sırasında, veliye okul ile ilgili bilgilendirme yapılırken, eşzamanlı olarak, aday öğrenci ile rehberlik görüşmesi yapılır. Rehberlik birimi tarafından yapılan tanıma görüşmesinin tamamlanmasının ardından, aday veliye sonuç hakkında bilgilendirme yapılır
 • Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin, sonuçların tebliğ edildiği tarihten itibaren 3 iş günü içinde tamamlanması beklenir. Bu süreden sonra kontenjan durumuna göre sıradaki öğrencilere kesin kayıt hakkı tanınır.

 

İLKOKUL 2., 3. ve 4. SINIFLAR

 • İTÜ Geliştirme Vakfı İlkokul 2., 3. ve 4. Sınıflara aday öğrencilerin kayıt kabulü, ‘’Düzey Belirleme ve Öğrenci Tanıma  Çalışması’’ yapılarak gerçekleşir.
 • Aday veli; İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları web sayfasında bulunan “Aday Öğrenci Bilgi Formu”nu online olarak doldurur veya okula gelerek online doldurması için destek alır.
 • Düzey Belirleme Çalışması ile ilgili ön bilgilendirme, aday velilere e-posta veya telefon yoluyla iletilir.
 • Düzey belirleme çalışmaları, aday öğrencinin öğrenim göreceği sınıf düzeylerine göre hazırlanır ve Milli Eğitim Bakanlığı öğretim programlarında belirtilen kazanımlar doğrultusunda türkçe, matematik, hayat bilgisi ve İngilizce derslerini kapsar.
 • Kesin kayıt işleminin gerçekleşmesi için öğrenci, online/yüz yüze bireysel tanıma çalışmasına davet edilir. 
 • Düzey Belirleme Çalışması ve Rehberlik birimi tarafından yapılan bireysel öğrenci tanıma değerlendirmesi sonuçlarına göre, öğrencinin kesin kayıt hakkı kazanması, kayıt kabul komisyonu tarafından belirlenir.
 • Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin, sonuçların tebliğ edildiği tarihten itibaren 3 iş günü içinde tamamlanması beklenir. Bu süreden sonra kontenjan durumuna göre sıradaki öğrencilere kesin kayıt hakkı tanınır.

 

ORTAOKUL 

 • İTÜ Geliştirme Vakfı, ortaokul 5.,6.,7.ve 8. sınıflara aday öğrencilerin kayıt kabulü, kontenjan dahilinde eş zamanlı Kabul Sınavı ve Öğrenci Tanıma Çalışması yapılarak gerçekleşir.
 • Aday veli; İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları web sayfasında bulunan “Aday Öğrenci Bilgi Formu” nu online olarak doldurur veya okula gelerek online doldurması için destek alır.
 • Kayıt Kabul Sınavı’ ile ilgili ön bilgilendirme aday velilere e-posta veya telefon yoluyla iletilir.
 • Kayıt kabul sınavı, aday öğrencinin öğrenim gördüğü düzeye göre hazırlanır ve Milli Eğitim Bakanlığı öğretim programlarında belirtilen kazanımlar doğrultusunda; Türkçe, sosyal bilimler, matematik, fen bilimleri ve İngilizce derslerini kapsar.
 • Kesin kayıt işleminin gerçekleşmesi için, online / yüz yüze öğrenci bireysel tanıma çalışmasına davet edilir.
 • Kayıt kabul sınavı ve rehberlik birimi tarafından yapılan bireysel öğrenci tanıma değerlendirmesi sonuçlarına göre, öğrencinin kesin kayıt hakkı kazanması, kayıt kabul komisyonu tarafından belirlenir. 
 • Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin, sonuçların tebliğ edildiği tarihten itibaren 3 iş günü içinde tamamlanması beklenir. Bu süreden sonra kontenjan  durumuna göre sıradaki öğrencilere kesin kayıt hakkı tanınır.

 

LİSE HAZIRLIK / 9. SINIF

 • İTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Lisesine, 9. sınıf kayıtları; Şubat ayı içerisinde yapılan kayıt kabul sınavı ve Haziran ayında yapılan merkezi ulusal LGS (Liseye Geçiş Sınavı) sonuçlarına göre gerçekleşir. 
 • Liseye yeni kaydolan tüm öğrenciler hazırlık sınıfına kaydolur. Ağustos ayında MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği çerçevesinde (madde- 60)  yapılacak olan yabancı dil ve Türkçe derslerinden yapılacak olan hazırlık sınıfı yeterlilik sınavlarında başarılı olan öğrencilerin kaydı 9. Sınıfa alınır.
 • Aday veli; İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları web sayfasında bulunan “Aday Öğrenci Bilgi Formu”nu online olarak doldurur veya okula gelerek online doldurması için destek alır.
 • Bursluluk sınavı ve merkezi ulusal sistemle yapılan sınavlarda tam puan 500 olacak şekilde hesaplanır. Bu çerçevede okulumuz tarafından duyurulan taban puanın üzerinde puan almış her aday başvuruda bulunabilir.
 • Pandemi sebebiyle, on-line kayıt kabul sınavı sonrası, kayıt kabul sınavında başarılı olmuş öğrenciler, bursluluk sınavı için yüz yüze sınava alınır. Yüz yüze yapılacak bursluluk sınavı sonrası, belirlenen oranlarda burs dağıtımı gerçekleşir.
 • Kayıt kabul sınavı ve Bursluluk sınavı, 8. sınıf düzeyine göre hazırlanır ve Milli Eğitim Bakanlığı öğretim programlarında belirtilen kazanımlar doğrultusunda; Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Fen Bilimleri derslerini kapsar.
 • Eğitim bursunun birinci bölümü, bursluluk sınavı sonucunda, Burs Komisyonunun teklifi ve NESAN A.Ş. Yönetim Kurulu’nun kararı ile belirlenen puan aralıklarında başarı durumuna göre, belirli oranlarda verilir.
 • Bursluluk sınavına göre, kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin, sonuçların tebliğ edildiği tarihten itibaren 3 iş günü içinde tamamlanması beklenir. Bu süreden sonra kontenjan durumuna göre sıradaki öğrencilere kesin kayıt hakkı tanınır.
 • Eğitim bursunun ikinci bölümü, Haziran ayında yapılan LGS sınavı sonuçlarına göre, Burs Komisyonunun teklifi ve NESAN A.Ş. Yönetim Kurulu’nun kararı ile belirlenen puan aralıklarında başarı durumuna göre belirli oranlarda verilir.
 • Haziran ayında yapılan LGS sınavı sonuçlarına göre;  Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan, Özel Okullar Başvuru Kılavuzu'nda yer alan Başvuru-Sınav ve Kayıt Takvimi'ne uygun olarak kesin kayıt işlemleri yapılır. 
 • Liseye kayıt hakkı kazanan öğrencilere, rehberlik birimi tarafından online/yüz yüze mülakat yapılır.

 

LİSE 10. ve 11. SINIFLAR

 • İTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Lisesi 10. ve 11. Sınıfa aday öğrencilerin kayıt kabulü, kontenjan dahilinde Kabul Sınavı yapılarak gerçekleşir.
 • Aday veli; İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları web sayfasında bulunan “Aday Öğrenci Bilgi Formu”nu online olarak doldurur veya okula gelerek online doldurması için destek alır.
 • Kayıt Kabul Sınavı ile ilgili ön bilgilendirme aday velilere e-posta veya telefon yoluyla iletilir.
 • Kayıt kabul sınavı, aday öğrencinin öğrenim gördüğü düzeye göre hazırlanır ve Milli Eğitim Bakanlığı öğretim programlarında belirtilen kazanımlar doğrultusunda; Matematik ve Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji), Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya) ve İngilizce derslerini kapsar. 
 • Kesin kayıt işleminin gerçekleşmesi için, öğrenci online/yüz yüze tanıma çalışmasına davet edilir.
 • Kayıt kabul sınavı ve Rehberlik birimi tarafından yapılan bireysel öğrenci tanıma değerlendirmesi sonuçlarına göre, öğrencinin kesin kayıt hakkı kazanması, kayıt kabul komisyonu tarafından belirlenir.
 • Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin, sonuçların tebliğ edildiği tarihten itibaren 3 iş günü içinde tamamlanması beklenir. Bu süreden sonra kontenjan durumuna göre sıradaki öğrencilere kesin kayıt hakkı tanınır.

 

YURT DIŞINDAN GELECEK OLAN ÖĞRENCİLER

 • Yurt dışında öğrenimlerini sürdüren öğrenciler, bulundukları ülkenin Eğitim Ataşeliğinden veya "İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Yurt Dışı Denklik Bürosu"ndan alacakları denklik belgesi ile uygun bulunan sınıflara başvuruda bulunabilirler. 
 • Bu durumdaki öğrenciler, okulumuza yapılan başvuru sonrasında okulumuzun PDR Uzmanları tarafından “Aday Öğrenci Tanıma Formu”nun doldurulması sağlanır.
 • Ayrıca aday öğrencilere akademik düzeylerinin belirlenmesi amacıyla "Ara Sınıflar Kabul Sınavı" uygulanır. 
 • Rehberlik birimi tarafından yapılan online/yüz yüze öğrenci tanıma değerlendirmesi sonuçlarına göre, öğrencinin kesin kayıt hakkı kazanması, kayıt kabul komisyonu tarafından belirlenir.

 

ONLINE DÜZEY BELİRLEME ÇALIŞMASI VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

 • Online Düzey Belirleme Çalışması ve Sınavlar,  İTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Okulları Kurumsal Online platformda yapılacaktır.
 • Sınav öncesi, başvuran veli adaylarına sınav detayları hakkında SMS bilgilendirmesi paylaşılacaktır.
 • Sınavlar, 13 Şubat 2021 Cumartesi günü İlkokul 2-3-4. Sınıf öğrencileri ile Ortaokul 5-6 ve 7. Sınıf öğrencilerine, 20 Şubat 2021 Cumartesi günü ise Ortaokul 8. Sınıf ile Lise 9-10-11 FM ve TM öğrencilerine açık olacaktır.
 • Test ham puanı hesaplanırken 8. Sınıf sınavlarında 3 yanlış 1 doğruyu, 9-10-11. Sınıf sınavlarında 4 yanlış 1 doğruyu götürecektir.
 • Sınav günü saat 09.15 te Sınav gözetmen öğretmenlerimiz tarafından Google MEET canlı bağlantı linki online başvuru formunda iletilen veli e-posta adreslerinde sizlerle paylaşılacaktır.
 • Kurulan canlı bağlantı sonrası öğrencilerimizin kamera ve mikrofon açma zorunluluğu vardır. Gözetmen öğretmen tarafından görüntüsü onaylanan öğrencinin sınavı başlatılacaktır.
 • Gözetmen öğretmen tarafından onaylanan ekran görüntüsü sonrası sınav linki saat 10.00 da öğrenciler ile paylaşılacaktır. Paylaşılan linkte Okul Numarası bölümüne başvuru formunda belirttiğiniz öğrenci TC Kimlik numarasının ilk 4 hanesi ile giriş yaparak öğrenci adayı sınavını başlatacaktır.
 • Öğrencinin bulunduğu ortamda farklı kişiler ile paylaşımda bulunması ya da sınav esnasında farklı araç gereçler kullanmasının tespit edilmesi durumunda, sınav ihlali gerekçesiyle sınavı geçersiz sayılacaktır.
 • Öğrencilerin sınavda zorluk yaşamaması için Google Chrome yüklü olan Notebook ya da bilgisayarlardan katılım sağlaması önerilir.

 

DÜZEY BELİRLEME ÇALIŞMASI VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

 • Sınavlarda A ve B kitapçığı olmak üzere iki çeşit kitapçık verilir.
 • Sınav günü sınava giremeyen öğrenci için mazeret sınavı uygulanmaz.
 • İlk 30 dakika geç kalan öğrenciler sınav salonuna kabul edilir, ancak bu durumdaki öğrencilere ek süre verilmez.
 • Öğrenciler, cevap kâğıdı üzerindeki kitapçık türü ve cevap bilgileri işaretlemelerini kurşun kalemle yaparlar.
 • Online sınavlarda aday öğrencinin destek alması durumunda sınavı geçersiz sayılır.
 • Öğrenciler, sınav salonlarına (kullanımı saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saat haricinde) sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar bulunmaksızın sınava alınırlar. Belirtilen cihazları bulundurduğu tespit edilen öğrencinin sınavı, sınav kurallarının ihlali gerekçesiyle tutanak tutularak geçersiz sayılır.
 • Yüz yüze sınava kabul edilen öğrenciler, sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıf ve sıra numarasında oturtulurlar. Gerektiğinde öğrencinin yerini değiştirme yetkisi sınıflarda bulunan öğretmenlere aittir. Yerleşme işlemlerinden sonra görevli öğretmenler sınav kurallarını hatırlatır, mühürlü sınav evrak zarflarını öğrencilerin önünde açarlar cevap kâğıtlarını ve soru kitapçıklarını dağıtırlar.
 • Yüz yüze sınava katılan öğrenciler, cevap kâğıdına okulumuz tarafından belirlenen Öğrenci Aday Numarası, Adı ve Soyadı, kitapçık türü gibi bilgilerini kodlarlar.
 • Sınav kitapçıkları sınav sonunda görevli öğretmene teslim edilir.
 • İlkokul ve ortaokul sınavlarında yanlış yanıtlar doğru yanıtları götürmez. 
 • 9. Sınıf sınavlarında 3 yanlış 1 doğruyu, 10-11. Sınıf sınavlarında 4 yanlış 1 doğruyu götürür.
 • Ortaokul sınav soruları, Talim Terbiye Kurulu tarafından belirlenen eğitim programları çerçevesinde, çoktan seçmeli ve 4 seçenekli hazırlanmış olup, öğrencilerin öğrenim gördükleri düzeylerin sınav tarihine kadarki müfredatını içermektedir.
 • Lise sınav soruları, Talim Terbiye Kurulu tarafından belirlenen eğitim programları çerçevesinde, çoktan seçmeli ve 5 seçenekli hazırlanmış olup, öğrencilerin öğrenim gördükleri düzeylerin sınav tarihine kadarki müfredatını içermektedir.

 

KAYIT KABUL İLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLENDİRMELER

YENİ KAYIT EVRAK LİSTESİ

 • Öğrencinin, anne ve babanın nüfus cüzdanı fotokopisi
 • 4 adet öğrenci fotoğrafı
 • İkişer adet anne–baba fotoğrafı
 • Banka dekontu
 • İTÜ mensup belgesi (Mensup veliler için, İTÜ Personel Daire Başkanlığından imzalı, mühürlü olmalıdır. Mensup veliler için sadece anne ya da baba),
 • İTÜ mezun belgesi (Mezun veliler için sadece anne, baba, büyükanne, büyükbaba)
 • Veli yükümlülük taahhütnamesi (Kayıt sırasında okul yetkilisi tarafından imzalanmak üzere verilecektir.)
 • Öğrenci Teslim ve Acil Durum İletişim Formu (EK-2)(Form eksiksiz olarak doldurulmalı ve çıktısı alındıktan sonra kayıt bürosuna teslim edilmelidir.)
 • Öğrenci Sağlık Formu (EK-3) (Form eksiksiz olarak doldurulmalı ve çıktısı alındıktan sonra kayıt bürosuna teslim edilmelidir.) ve aşı kartı fotokopisi.
 • Ücretsiz Okuma Talep Formu( EK- 7) Form eksiksiz olarak doldurulmalı ve çıktısı alındıktan sonra kayıt bürosuna teslim edilmelidir.)
 • Eğitim öğretim yılı boyunca öğrencinin ürettiği ders içi ve ders dışı çalışmalarının, fotoğraf ve video çekimlerinin okul medya araçlarında kullanılmasına dair onay formu (EK-6)
 • 2. Yabancı Dil Tercih Formu (EK-9)
Merhaba
Soru ya da önerilerinizi yazabilirsiniz.
kapat