Kayıt

Kayıt Kabul


Değerli Veli Adaylarımız,

2020- 2021 eğitim ve öğretim yılında okulumuz bünyesindeki anaokulu, ilkokul, ortaokul, Anadolu lisesi hazırlık, 9, 10, 11, 12. sınıflarımızda öğrenim görmek isteyen öğrenciler için aday öğrenci ön kayıt işlemleri başlamıştır.

Aday öğrenci ön kaydı için okulumuz web sayfasında bulunan ön kayıt kabul işlemleri modülündeki aday öğrenci bilgi formunun eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.

KAYIT KABUL TANITIM VE SINAV TAKVİMİ

Okulumuzda yapılan akademik çalışmalar, sosyal ve kültürel etkinlikler, okul işleyişi ve yerleşkemiz hakkında bilgi paylaşmak amacıyla düzenlenecek olan tanıtım toplantıları, düzey belirleme çalışmaları ve kayıt kabul sınavları aşağıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.

 

 • Tanıtım toplantıları, düzey belirleme çalışmaları ve kayıt kabul sınavları İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları İzmir Nesan Yerleşkesinde yapılacaktır.
 • Düzey belirleme çalışmaları ve kayıt kabul sınavlarının sonuçlarına göre öğrenciler kayıt süreci için davet edilecektir.
 • Kayıt kabul sınavlarında başarılı olan 4. ve 8. Sınıfta okumakta olan öğrencilere belirli oranlarda “EĞİTİM ÖDÜLÜ” verilecektir.
 • 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı online ön kayıt formuna buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
 • 2020-2021 eğitim öğretim yılı kayıt prosedürü aşağıdaki gibidir.

 

KAYIT KABUL DÜZEYLERİ

2020-2021 eğitim ve öğretim yılında okulumuz bünyesinde bulunan anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu lisesi sınıflarımıza belirlenen kontenjanlara göre öğrenci alınacaktır.

Kontenjanlara göre öğrenci alınacak olan grup/sınıf düzeyleri aşağıda belirtilmiştir.

 

KAYIT ve KABUL SÜREÇLERİ

ANAOKULU 

 • Anaokuluna başvuran her çocuk (36 - 68 ay) için bireysel tanıma çalışması yapılır.
 • Aday veli; İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları web sayfasında bulunan “Aday Öğrenci Bilgi Formu”nu online olarak doldurur veya okula gelerek online doldurması için destek alır.
 • Başvuru sırasına göre, aday veliye görüşme günü ve saati için randevu verilir.
 • Görüşme sırasında, veliye okul ile ilgili bilgilendirme yapılırken, eşzamanlı olarak, aday öğrenci ile rehberlik görüşmesi yapılır. Rehberlik birimi tarafından yapılan tanıma  görüşmesinin tamamlanmasının ardından, aday veliye sonuç hakkında bilgilendirme yapılır.
 • Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin, sonuçların tebliğ edildiği tarihten itibaren 3 iş günü içinde tamamlanması beklenir. Bu süreden sonra, kontenjan  durumuna göre sıradaki öğrencilere kesin kayıt hakkı tanınır.

İLKOKUL 1.SINIF

 • Aday veli; İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları web sayfasında bulunan “Aday Öğrenci Bilgi Formu”nu online olarak doldurur veya okula gelerek online doldurması için destek alır.
 • Başvuru sırasına göre aday veliye görüşme günü ve saati için randevu verilir.
 • Görüşme sırasında, veliye okul ile ilgili bilgilendirme yapılırken, eş zamanlı olarak, aday öğrenci ile rehberlik görüşmesi yapılır. Rehberlik birimi tarafından yapılan tanıma  görüşmesinin tamamlanmasının ardından, aday veliye sonuç hakkında bilgilendirme yapılır
 • Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin, sonuçların tebliğ edildiği tarihten itibaren 3 iş günü içinde tamamlanması beklenir. Bu süreden sonra kontenjan  durumuna göre sıradaki öğrencilere kesin kayıt hakkı tanınır.

İLKOKUL 2., 3. ve 4. SINIFLAR

 • İTÜ Geliştirme Vakfı ilkokul 2., 3. ve 4. Sınıflara aday öğrencilerin kayıt kabulü,  ‘’Düzey Belirleme ve Öğrenci Tanıma  Çalışması’’ yapılarak gerçekleşir.
 • Aday veli; İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları web sayfasında bulunan “Aday Öğrenci Bilgi Formu”nu online olarak doldurur veya okula gelerek online doldurması için destek alır.
 • Düzey Belirleme Çalışması’ ile ilgili ön bilgilendirme aday velilere e-posta veya telefon yoluyla iletilir.
 • Düzey belirleme çalışmaları, aday öğrencinin öğrenim göreceği sınıf düzeylerine göre hazırlanır ve Milli Eğitim Bakanlığı öğretim programlarında belirtilen kazanımlar doğrultusunda Türkçe, matematik, hayat bilgisi ve İngilizce derslerini kapsar.
 • Kesin kayıt işleminin gerçekleşmesi için öğrenci, bireysel tanıma çalışmasına davet edilir.
 • Düzey Belirleme Çalışması ve Rehberlik birimi tarafından yapılan bireysel öğrenci tanıma değerlendirmesi sonuçlarına göre, öğrencinin kesin kayıt hakkı kazanması, kayıt kabul komisyonu tarafından belirlenir.
 • Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin, sonuçların tebliğ edildiği tarihten itibaren 3 iş günü içinde tamamlanması beklenir. Bu süreden sonra kontenjan durumuna göre sıradaki öğrencilere kesin kayıt hakkı tanınır.

ORTAOKUL 

 • İTÜ Geliştirme Vakfı, ortaokul 5.,6.,7.ve 8. sınıflara aday öğrencilerin kayıt kabulü, kontenjan dahilinde eş zamanlı Kabul Sınavı ve Öğrenci Tanıma Çalışması yapılarak gerçekleşir.
 • Aday veli; İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları web sayfasında bulunan “Aday Öğrenci Bilgi Formu”nu online olarak doldurur veya okula gelerek online doldurması için destek alır.
 • ‘Kayıt Kabul Sınavı’ ile ilgili ön bilgilendirme aday velilere e-posta veya telefon yoluyla iletilir.
 • Kayıt kabul sınavı, aday öğrencinin öğrenim gördüğü düzeye göre hazırlanır ve Milli Eğitim Bakanlığı öğretim programlarında belirtilen kazanımlar doğrultusunda; Türkçe, sosyal bilimler, matematik, fen bilimleri ve İngilizce derslerini kapsar.
 • Kesin kayıt işleminin gerçekleşmesi için, öğrenci bireysel tanıma çalışmasına davet edilir.
 • Kayıt kabul sınavı ve rehberlik birimi tarafından yapılan bireysel öğrenci tanıma değerlendirmesi sonuçlarına göre, öğrencinin kesin kayıt hakkı kazanması, kayıt kabul komisyonu tarafından belirlenir.
 • Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin, sonuçların tebliğ edildiği tarihten itibaren 3 iş günü içinde tamamlanması beklenir. Bu süreden sonra kontenjan  durumuna göre sıradaki öğrencilere kesin kayıt hakkı tanınır.

LİSE HAZIRLIK / 9. SINIF

 • İTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Lisesine, 9. sınıf kayıtları; Şubat ayı içerisinde yapılan bursluluk (eğitim ödülü) sınavı ve Haziran ayında yapılan merkezi ulusal LGS (Liseye Geçiş Sınavı) sonuçlarına göre gerçekleşir.
 • Liseye yeni kaydolan tüm öğrenciler hazırlık sınıfına kaydolur. Ağustos ayında MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği çerçevesinde (madde- 60) yapılacak olan yabancı dil ve Türkçe derslerinden yapılacak olan hazırlık sınıfı yeterlilik sınavlarında başarılı olan öğrencilerin kaydı 9. Sınıfa alınır.
 • Aday veli; İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları web sayfasında bulunan “Aday Öğrenci Bilgi Formu”nu online olarak doldurur veya okula gelerek online doldurması için destek alır.
 • Bursluluk sınavı ve merkezi ulusal sistemle yapılan sınavlarda tam puan 500 olacak şekilde hesaplanır. Bu çerçevede okulumuz tarafından duyurulan taban puanın üzerinde puan almış her aday başvuruda bulunabilir.
 • Bursluluk sınavı, 8. sınıf düzeyine göre hazırlanır ve Milli Eğitim Bakanlığı öğretim programlarında belirtilen kazanımlar doğrultusunda; Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Fen Bilimleri derslerini kapsar.
 • Eğitim bursunun birinci bölümü, bursluluk sınavı sonucunda, Burs Komisyonunun teklifi ve NESAN A.Ş. Yönetim Kurulu’nun kararı ile belirlenen puan aralıklarında başarı durumuna göre, belirli oranlarda verilir.
 • Bursluluk sınavına göre, kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin, sonuçların tebliğ edildiği tarihten itibaren 3 iş günü içinde tamamlanması beklenir. Bu süreden sonra kontenjan durumuna göre sıradaki öğrencilere kesin kayıt hakkı tanınır.
 • Eğitim bursunun ikinci bölümü, Haziran ayında yapılan LGS sınavı sonuçlarına göre, Burs Komisyonunun teklifi ve NESAN A.Ş. Yönetim Kurulu’nun kararı ile belirlenen puan aralıklarında başarı durumuna göre belirli oranlarda verilir.
 • Haziran ayında yapılan LGS sınavı sonuçlarına göre;  Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan, Özel Okullar Başvuru Kılavuzu'nda yer alan Başvuru-Sınav ve Kayıt Takvimi'ne uygun olarak kesin kayıt işlemleri yapılır.
 • Liseye kayıt hakkı kazanan öğrencilere, rehberlik birimi tarafından mülakat yapılır.

LİSE 10. ve 11. SINIFLAR

 • İTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Lisesi 10. ve 11. Sınıfa aday öğrencilerin kayıt kabulü, kontenjan dahilinde Kabul Sınavı yapılarak gerçekleşir.
 • Aday veli; İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları web sayfasında bulunan “Aday Öğrenci Bilgi Formu”nu online olarak doldurur veya okula gelerek online doldurması için destek alır.
 • Kayıt Kabul Sınavı’ ile ilgili ön bilgilendirme aday velilere e-posta veya telefon yoluyla iletilir.
 • Kayıt kabul sınavı, aday öğrencinin öğrenim gördüğü düzeye göre hazırlanır ve Milli Eğitim Bakanlığı öğretim programlarında belirtilen kazanımlar doğrultusunda; Matematik ve Fen Bilimleri ( Fizik, Kimya, Biyoloji), Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler ( Tarih, Coğrafya ) ve İngilizce derslerini kapsar.
 • Kesin kayıt işleminin gerçekleşmesi için, öğrenci bireysel tanıma çalışmasına davet edilir.
 • Kayıt kabul sınavı ve Rehberlik birimi tarafından yapılan bireysel öğrenci tanıma değerlendirmesi sonuçlarına göre, öğrencinin kesin kayıt hakkı kazanması, kayıt kabul komisyonu tarafından belirlenir.
 • Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin, sonuçların tebliğ edildiği tarihten itibaren 3 iş günü içinde tamamlanması beklenir. Bu süreden sonra kontenjan durumuna göre sıradaki öğrencilere kesin kayıt hakkı tanınır.

YURT DIŞINDAN GELECEK OLAN ÖĞRENCİLER

 • Yurt dışında öğrenimlerini sürdüren öğrenciler, bulundukları ülkenin Eğitim Ataşeliğinden veya “İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Yurt Dışı Denklik Bürosu’ndan alacakları denklik belgesi ile uygun bulunan sınıflara başvuruda bulunabilirler.
 • Bu durumdaki öğrenciler, okulumuza yapılan başvuru sonrasında okulumuzun PDR Uzmanları tarafından “Aday Öğrenci Tanıma Formu” nun doldurulması sağlanır.
 • Ayrıca aday öğrencilere akademik düzeylerinin belirlenmesi amacıyla “Ara Sınıflar Kabul Sınavı” uygulanır.
 • Rehberlik birimi tarafından yapılan bireysel öğrenci tanıma değerlendirmesi sonuçlarına göre, öğrencinin kesin kayıt hakkı kazanması, kayıt kabul komisyonu tarafından belirlenir.

DÜZEY BELİRLEME ÇALIŞMASI VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

 • Sınavlarda A ve B kitapçığı olmak üzere iki çeşit kitapçık verilir.
 • Sınav günü sınava giremeyen öğrenci için mazeret sınavı uygulanmaz.
 • İlk 30 dakika geç kalan öğrenciler sınav salonuna kabul edilir, ancak bu durumdaki öğrencilere ek süre verilmez.
 • Öğrenciler, cevap kâğıdı üzerindeki kitapçık türü ve cevap bilgileri işaretlemelerini kurşun kalemle yaparlar.
 • Öğrenciler, sınav salonlarına (kullanımı saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saat haricinde) sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar bulunmaksızın sınava alınırlar. Belirtilen cihazları bulundurduğu tespit edilen öğrencinin sınavı, sınav kurallarının ihlali gerekçesiyle tutanak tutularak geçersiz sayılır.
 • Öğrenciler, sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıf ve sıra numarasında oturtulurlar. Gerektiğinde öğrencinin yerini değiştirme yetkisi sınıflarda bulunan öğretmenlere aittir. Yerleşme işlemlerinden sonra görevli öğretmenler sınav kurallarını hatırlatır, mühürlü sınav evrak zarflarını öğrencilerin önünde açarlar cevap kâğıtlarını ve soru kitapçıklarını dağıtırlar.
 • Öğrenciler, cevap kâğıdına okulumuz tarafından belirlenen Öğrenci Aday Numarası, Adı ve Soyadı, kitapçık türü gibi bilgilerini kodlarlar.
 • Sınav kitapçıkları sınav sonunda görevli öğretmene teslim edilir.
 • İlkokul ve ortaokul sınavlarında yanlış yanıtlar doğru yanıtları götürmez.
 • 9. Sınıf sınavlarında 3 yanlış 1 doğruyu, 10-11. Sınıf sınavlarında 4 yanlış 1 doğruyu götürür.
 • Sınav bitiminde öğrenciler, gözetmen öğretmen tarafından okul bahçesinde velilerine teslim edilirler.
 • Ortaokul sınav soruları, Talim Terbiye Kurulu tarafından belirlenen eğitim programları çerçevesinde, çoktan seçmeli ve 4 seçenekli hazırlanmış olup, öğrencilerin öğrenim gördükleri düzeylerin sınav tarihine kadarki müfredatını içermektedir.
 • Lise sınav soruları, Talim Terbiye Kurulu tarafından belirlenen eğitim programları çerçevesinde, çoktan seçmeli ve 5 seçenekli hazırlanmış olup, öğrencilerin öğrenim gördükleri düzeylerin sınav tarihine kadarki müfredatını içermektedir.
Merhaba
Soru ya da önerilerinizi yazabilirsiniz.
kapat