Bu web sitesinde çerezler kullanılmaktadır

İçeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sunmak ve trafiği analiz etmek için çerezler kullanıyoruz. Sitemizi kullanımınızla ilgili bilgileri ayrıca sosyal medya, reklamcılık ve analiz iş ortaklarımızla paylaşabiliriz. İş ortaklarımız, bu bilgileri kendilerine sağladığınız veya hizmetlerini kullanırken topladıkları diğer bilgilerle birleştirebilir.

Eğitim

Lise


EĞİTİM FELSEFESİ VE AKADEMİK UYGULAMALAR

 

İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları’nın eğitim felsefesi; bilimsel yaklaşım, verimlilik, üretkenlik, yaratıcılık, evrensellik, yenilikçilik, süreç odaklılık ve değişimcilik değerlerine dayanmaktadır.

Eğitim felsefemiz çerçevesinde öğrencilerimizin araştırma, öğrenme ve sorgulamaya istekli; eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerisine sahip; iletişim becerileri gelişmiş, takım çalışmasına yatkın, paylaşımcı, bireysel ve akademik dürüstlüğü önemseyen, etik değerleri özümsemiş, öz güven sahibi ve yaşam boyu öğrenen bireyler olmalarını bekleriz.     

 • Okulumuzda yapılan akademik ve sosyal çalışmalardaki hedefimiz; Atatürk ilkeleri ve inkılâplarına gönülden bağlı, ulusal ve evrensel değerleri özümsemiş, sağduyulu, sosyal olay-olgular arasında bağlantı kurma yeteneğine sahip, analitik düşünebilen, sorgulayan, nitelikli ve sağlıklı iletişim kuran yaratıcı bireyler yetiştirmektir.
 • İTÜ GVO bilimsel, çağdaş, demokratik ve üretken bir anlayışla eğitim öğretim yapma sorumluluğu taşır. Okul kültürümüz, eğitim öğretim sistemimiz, program ve uygulamalarımız bu temel üzerinde şekillenir.
 • Temel akademik eğitim, yabancı dil eğitimi, davranış ve değerler eğitimi, beceri ve yetenek eğitimi ile teknolojik eğitim bir bütündür. Bütünsellik, disiplinler arası iş birliği ve eş güdüm çalışmaları ile desteklenir. Bütünsel eğitim anlayışıyla öğrencilerimizin fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerine, ilgi ve yeteneklerinin desteklenmesine fırsat verecek eğitim öğretim ortamları yaratılır.
 • Akademik çalışmalar, sanatsal, sportif ve kültürel çalışmalar dengeli ve birbirine paralel götürülür.  
 • İlgi, yetenek ve becerilerin desteklenmesi önemsenir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun, zenginleştirilmiş bir müfredat uygulanır.
 • Ders konuları MEB müfredat programı doğrultusunda, zenginleştirilmiş özgün etkinlikler ile öğrencilerimizin bireysel farklılıkları ve ihtiyaçları gözetilerek yapılandırılmaktadır.
 • Okulumuz, yabancı dil uygulaması yapılan özel okullar statüsündedir. Tüm seviyelerde haftada 45 saat çalışma yapılır. Haftalık ders çizelgemiz MEB haftalık ders programına ek olarak, programımıza özgü belirli branşlarda ders saat sayılarının arttırılması, ofis-etüt saatleri ve kulüp saatlerinin eklenmesi ile oluşmaktadır.
 • Anadolu lisemizde, yabancı dille eğitim veren ve hazırlık+4 yıldan oluşan bir program uygulanır.

Hazırlık sınıfında fen bilimleri ve matematik dersleri İngilizce yapılmaktadır. 9. sınıfta ve 10. sınıfta ise fen bilimleri ve matematik dersleri Türkçe yapılmakta, ayrıca haftada birer ders saati İngilizce terminoloji çalışmasına ayrılmaktadır. 9 ve 10. sınıflarda bu derslerin sınavları Türkçe olup sınav içerisinde bir bölümde, İngilizce terminoloji soruları yer almaktadır. 11 ve 12. sınıflarda ise fen bilimleri ve matematik dersleri tamamen Türkçe yapılmaktadır.

Hazırlık sınıfında İngilizce hazırlık yeterlilik sınavı sonuçlarına, 9. sınıftan itibaren ise Merkezi Sınav’a göre seviye sınıfları oluşturulur. Sınıflar 10. sınıfta akademik değerlendirmeler doğrultusunda yeniden düzenlenir. 10. sınıfın ikinci yarıyılında ise öğrenciler ilgili dersleri seçerek alanlarını belirlerler. 11. ve 12. sınıfta sınıflar, ders seçimleri doğrultusunda, seviye sınıflarına göre tekrar düzenlenir.

 

İLERİ BİLİM PROGRAMI

Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında gereksinim duyulan üstün nitelikli bilim insanı yetiştirilmesine kaynaklık etmek amacıyla araştırmacı ruha sahip, üretken ve bilimsel düşünmeyi bir yaşam biçimi haline getirmiş öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen, dört yıllık uygulama ve araştırma ağırlıklı, fen ve matematik ders saatlerinin arttırılmış olduğu, laboratuvar ve proje çalışmalarıyla desteklenen bir bilim programı uygulanır.

 

SERTİFİKALANDIRILMIŞ BİLGİSAYAR EĞİTİMİ VE PROGRAMI 

Hazırlık ve 9. sınıf seviyelerinde uygulanan bilişim teknolojileri dersleri ile sertifikalandırılmış bilgisayar eğitimi sağlanmaktadır. Programlama ve teknoloji tasarımı gibi çalışmalarla öğrencinin edilgen değil, etken bir teknoloji okuryazarı olmasına katkıda bulunulur.

Bilişim online ders içerikleri “Akıllı Cihaz Tasarımı: Scratch For Arduino, Raspberry Pi; Kodlama: Scratch, Python, Alice, App İnventor, Unity; 3d Tasarım: Tinkercad, Solidworks, Sketchup, Photoshop; Web Tasarımı: Html5, Css; Veri Yönetimi, Girişimcilik, Kuluçka Merkezleri, E-Stem: Warm-Up, Start-Up, Projeler” konularını kapsamaktadır. Öğrencilerimiz aldıkları bu dersler sonunda uluslararası Autodesk sertifikası başta olmak üzere birçok ders alanında sertifika sahibi olmaktadır.

 

BRING YOUR OWN IPAD 1:1 PROGRAMI

Okulumuzun önemli akademik hedeflerinden biri, bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitime entegrasyonunu sağlamaktadır. Bu hedefe yönelik, mevcut bilişim teknolojileri derslerimize ve bilişim destekli eğitim programımıza ek olarak eğitim öğretim sürecinde birçok derste i-pad kullanılmaktadır. Teknolojiyi bir öğrenme ve uygulama aracı haline getirmek, öğrencilerimizin bireysel hızlarına ve ilgi alanlarına göre bağımsız çalışmalar yapabilecekleri öğrenme ortamlarını zenginleştirmek amacıyla hazırlık sınıflarımızda “1 to 1-Birebir”  BYOD (Bring Your Own Device)  uygulaması ile derslerimiz yürütülmektedir.

Böylece, tabletlerini sadece bir oyun aracı olmaktan çıkarıp kendilerini organize edecekleri, notlarını alacakları, sunumlarını üretecekleri, portfolyolarını oluşturacakları, algoritmik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirebilecekleri bir araç haline getirmeleri konusunda öğrencilerimiz yönlendirilmektedirler.

 

 

BÖLÜMLER

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK

 

Okulumuzun Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü; öğrencilerimizin bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimini takip etmek ve desteklemek amacıyla koruyucu, önleyici ve geliştirici çalışmalar yürütmektedir. 

Yapılan bu çalışmalarda öğrencilerin yaş dönemi özellikleri de dikkate alınarak bulundukları eğitim ortamından yararlanabilmeleri, kendilerini tanımaları ve geliştirmeleri, karar verme ve problem çözme becerilerini kazanmaları; böylece zihinsel, bedensel, sosyal ve duygusal yönden bir bütün olarak gelişim sağlamaları amaçlanmaktadır. 

Bölümümüz, bunların yanı sıra öğrencilerin gelişimini destekleme sürecinde öğretmen, idareci ve velilere yönelik çalışmaları planlamakta, okul- aile iletişim ve iş birliğinde dinamik bir rol oynamaktadır.

Lise dönemlerinde, “Ergenlik Dönemi” özellikleri de dikkate alınarak öğrencilerimizin fiziksel, duygusal, sosyal ve kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, bireyin kendini ve çevresini tanıyarak uyumlu ve mutlu bir yaşam sürmesine ve kendine uygun gerçekçi planlar yapmasını hedefleyen çalışmalar yapılır.

Süreç içerisinde, öğrencilerimiz gizlilik, güven ve kişilik haklarına saygı gösterilerek, yargılanmadan koşulsuz dinlenir ve destek görür. Açıklık ve dürüstlük ilkeleri çerçevesinde sağlıklı karar vermeyi deneyimlerler. 

Öğrencilerimiz, gelişim dönemleri dikkate alınarak; 

·         Kendini anlama ve değerlendirme,

·         Başkalarını anlama ve kabul etme,

·         Ailenin değerini anlama ve kabul etme,

·         Toplum olgusunu geliştirme,

·         Karar verme ve amaç geliştirme,

·         Kendini tehlikelerden koruma konularında desteklenir.

 

Öğrencilerimize Yönelik Çalışmalarımız

Eğitsel Rehberlik 

·         Okulu ve Çevreyi Tanıma,

·         Uyum Sağlama,

·         Akademik Takip Çalışmaları,

·         Verimli Ders Çalışma Yöntemleri,

·         Test Çözme Teknikleri,

·         Bireysel Çalışma Programı,

·         Ders Seçimi Çalışmaları,

·         Sınav Kaygısı Çalışmaları,

·         Üniversiteye Doğru Yol Haritam,

·         Üst Öğretime Geçiş Süreçleri ve Sınavlarının Tanıtımı

Bireysel Rehberlik 

·         Yaşam Becerileri Programı,

·         Bireysel Görüşmeler,

·         Grup Çalışmaları

Mesleki Rehberlik 

·         Mesleki Karar Verme Programı,

·         Meslek Tanıma Gözlemi,

·         Üniversite Tanıtım Gezileri,

·         Kariyer Günü,

·         Mesleki Gölge Çalışması,

·         Mesleki İlgi Envanteri

Velilere Yönelik Çalışmalarımız

Veli ile yapılan görüşmeler, velilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda ya da Rehberlik Birimi’nin gerekli gördüğü durumlarda randevu yolu ile gerçekleştirilir. Velilerimizi daha yakından tanıyarak, onlara çocuklarının duygusal, sosyal ve bilişsel alandaki güçlü ve desteklenmesi gereken alanlarıyla ilgili detaylı bilgiler verilir. İlgili alanlara yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılır.

Çalışmalarımız; 

 • Bireysel görüşmeler,
 • Öğrencilerin bilişsel-sosyal-duygusal gelişimleri ile ilgili yaşantı ve gözlemlere dayalı veli görüşmeleri,
 • Aile- çocuk etkili iletişim seminerleri,
 • Gelişim dönemlerine yönelik rehberlik görüşmeleri şeklinde ihtiyaçlar dâhilinde planlanmakta ve gerçekleşmektedir.

 

Seminerler ve Rehberlik Bültenleri

Planlamalar, istek ve ihtiyaçlar doğrultusunda, öğrencilerimize ve/veya velilerimize yönelik konferanslar, seminerler ve sempozyumlar düzenlenmektedir. Bu etkinliklerde öğrencilerin gelişim düzeyleri, doğru ebeveyn tutumları, verimli ders çalışma yöntemleri, bilinçli teknoloji kullanımı, arkadaşlık ilişkileri vb. birçok konuya yer verilmektedir.

Seminerler, tek oturumluk veya birkaç oturumluk bilgi paylaşımı şeklinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi ya da konu ile ilgili uzman kişiler tarafından gerçekleştirilir.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümümüzce yıl içerisinde ayda bir kez velilerimize yönelik bilgilendirici ve yönlendirici bültenler hazırlanır ve velilerimiz ile paylaşılır.

Öğrenci Meclisi Çalışmaları

Öğrencilerimizde demokrasi bilincini yaratma, geliştirme ve yerleştirme amacı ile her yıl yenilenen okul öğrenci meclisleri oluşturulur. Bu çalışmaları, öğrencilerimizin katılımı ile Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü koordine eder.

Öğrenci meclisi mevcut sorumluluk alanları dışında çalışmalar da yapar. Her düzeyde her sınıftan demokratik yöntemler ile seçilen sınıf temsilcileri ile belirli sıklıklarla bir araya gelinerek onların gözlemleri, istek ve önerileri dinlenerek okul yaşamına aktif olarak katılmaları sağlanır.

MİZAÇ TEMELLİ EĞİTİM VE REHBERLİK YAKLAŞIMI

Eğitim kalitesini artırmak, mutlu, sağlıklı, üretken, uyumlu ve topluma yararlı bireyler yetiştirmek adına etkili yaklaşım ve çözümler üretebilmek için bireysel farklılıkları gerçekçi ve doğru bir zeminde tespit edebilecek bir bakış açısına ihtiyaç bulunmaktadır. Dokuz Tip Mizaç Modeline (DTMM) dayalı olarak geliştirilen Mizaç Temelli Eğitim ve Rehberlik yaklaşımı; doğuştan gelen, yaşam boyu değişmeyen, bireyin algı, motivasyon ve bakış açılarını belirleyen mizaç kavramını temel alarak, bireysel farklılıkları tespit etmeyi ve bu farklılıklara uygun eğitim ve rehberlik yaklaşımı belirlemeyi olanaklı kılar.

 • Öğrencilerin doğuştan gelen mizaç tipinin, eğitim ve sosyal çevre ile etkileşim içinde değişebilen ve gelişebilen karakter ve kişilik yapısını nasıl şekillendirdiğini açıklayan bir “kişilik öngörü sistemi”dir.
 • Eğitimde kullanılan güncel yaklaşım stratejilerinin daha etkili olabilmesi için; “Hangi öğrenciye, hangi yaklaşım, nasıl uygulanmalı?” sorularının yanıtları konusunda eğitimcilere yol gösterir.
 • Öğrencilerin bireysel potansiyellerinin, mizaç tipi temelinde hızlı, doğru ve tutarlı biçimde tespit edebilmesi ve ortaya çıkabilmesi için çevresel şartların nasıl düzenlenmesi gerektiği konusunda eğitimcilere rehberlik eder.
 • Öğrencilerin performansını etkileyebilecek ya da psikopatoloji oluşturabilecek riskleri öngörür ve riskler ortaya çıkmadan, eğitimcilere uygun yaklaşım stratejileri sunarak risklerin önlenebilmesine katkı sağlar.
 • Öğrencilerin kendi mizaç tipinde bulunmayan, ancak desteklenirse sonradan öğrenebilecekleri özellikleri tespit eder ve bu özelliklerin kazanılması için uygun destekleyici yaklaşım önerileri sunar.
 • Uzmanlara, öğrencilerin sağlıklı karakter ve kişilik gelişimlerine katkı sağlayacak ve yaşadıkları davranış problemlerine çözüm olacak; bireysel farklılıklara uygun hızlı, etkin, kalıcı ve sonuç sağlayacak müdahale becerisi kazandırır.
 • Öğrencilerin yanı sıra eğitim ve öğretime etki eden tüm paydaşların (yönetici, rehber öğretmen, öğretmen ve veliler) mizaç tiplerinin tespit edilmesi ve detaylı mizaç analiz raporları sayesinde kendileriyle ilgili farkındalık seviyelerinin yükselmesine yardımcı olur.

 

 ÖLÇME DEĞERLENDİRME

 

Akademik başarıyı destekleyen çalışmalarımız ölçme değerlendirme ve pekiştirme döngüsü içerisinde gerçekleşir.

Eğitim öğretim süreci içerisinde hedeflenen akademik kazanımların beklenen seviyede olup olmadığını tespit etmek için, hedef kazanımların geçerliliği ve güvenirliği yüksek ölçme araçları ile ölçülmesi gerekmektedir. Bu süreç içerisinde Ölçme ve Değerlendirme ile hedeflenen akademik kazanımları ne miktarda gerçekleştirdiğimizi ya da gerçekleştiremediğimizi, hangi konuların yeterince öğrenildiğini, hangilerinde eksiklikler olduğunu ve bu eksikliğin neler olduğunu görebilmekteyiz. Eksik öğrenmeleri hızlıca tespit etmek/ düzeltmek ve daha kalıcı öğrenme sağlamak için fırsatlar elde edebilmekteyiz. Ölçme ve Değerlendirme süreci içerisinde, öğrencilerimize hızlı, doğru ve etkili geri bildirimler verilmektedir.

Okulumuzda ölçme aracı olarak kullanılan araçlardan bir tanesi de Süreç İzleme Sınavlarıdır (SİS). Dört bölüm altında toplanan SİS’ler şunlardır: Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Türk Dili ve Edebiyatı.

 • Her gün, aynı zaman diliminde, seviyelere göre farklı günleri kapsayan bu çalışmalar, bir gün sınav, ertesi gün sınav sonrası eksik tamamlama çalışmaları şeklinde seviye gruplarına ayrılarak yürütülür.  Ofis saatlerinde uygulanan SİS’lerin sonuçları, aynı gün ilan edilmektedir. Eş zamanlı olarak bu sınav sonuçlarından elde edilen madde ve test istatistiklerinden faydalanarak hazırlanan raporlar, ilgili bölüm ve yöneticiler ile paylaşılmaktadır. Böylelikle sınav sonucuna göre yapılan planlamalar, alınan kararlar bir sonraki gün hayata geçirilebilmektedir. Sınavın ertesi günü telafi çalışması yapılmasıyla da eksik kazanımlar kısa süre içerisinde tamamlanmış olur. Öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda bireysel ya da grup etütleri planlanır.
 • Sene boyunca, sınıf seviyelerine göre değişen sayıda, Genel Değerlendirme sınavları yapılır.

 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

 

Hedefler

Türk dili ve edebiyatı programının hedefi öğrencilerimizin;  

 • Dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerini geliştirmek,
 • Yazılı, görsel ve işitsel metinleri anlama, değerlendirme ve eleştirel bir bilinçle yorumlama becerilerini geliştirmek,
 • Seçkin edebi eserleri tanımalarını, inceleyip yorumlamalarını böylece ulusal ve evrensel değerleri içselleştirmelerini sağlamak,
 • Dil, düşünce ve kültür dünyasına disiplinler arası bir bakış açısı ile yaklaşmalarını sağlamak,
 • Edebiyat yolu ile sosyal duyarlılık, farklılıklara saygı bilincini kazandırmak,
 • Düşünme, araştırma ve sorgulamanın bir yaşam biçimi haline getirmelerini sağlamak,
 • Edebiyat ve kültür yolu ile elde ettiği kazanımları kullanarak duygu, düşünce ve hayallerini yazılı ve sözlü anlatım yoluyla doğru ve etkili biçimde ifade etme becerilerini geliştirmek,
 • Edebiyatın bireysel ve toplumsal gelişime katkısını kavratmaktır.

 

Program

 • Hazırlık sınıfı Türk Dili ve Edebiyatı dersi, lise edebiyat ve dil-anlatım müfredatına giriş niteliği taşır. Müfredat; metin yorumlama, karşılaştırma, temel dil bilgisi, yazım ve noktalama kuralları gibi konuları kapsar.
 • 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi, Türkçenin kurallarını kavratır ve sözlü – yazılı anlatım çalışmalarıyla yorum gücünü geliştirir. Bu ders iletişim ve kültür, dillerin sınıflandırılması, ses bilgisi, yazım, noktalama, sözcük, cümle ve paragraf bilgisi gibi konuları kapsar. Aynı zamanda temel edebiyat bilgi ve kavramlarına giriş niteliği taşır. Müfredat; tür ve metin bilgisinin yanında, anlama-yorumlama, analiz etme ve karşılaştırma teknikleri gibi edebiyatın temel bilgilerini içeren konulardan oluşur.
 • 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi, sunum türlerini, anlatım özelliklerini ve sözcük türlerini kapsar. Ders içeriğindeki konular YKS ile doğrudan ilişkilidir. YKS’de öğrencilerin karşılaştıkları okuma – anlama, paragrafta konu, paragrafın ana düşüncesi, yardımcı düşünceler, anlatım biçimleri ve anlatım türleriyle ilgili tüm sorular 10. sınıf paralellik göstermektedir. Yine tarih içinde Türk edebiyatının yeri ve önemi, sözlü ve yazılı dönem Türk edebiyatı, İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatı, halk edebiyatı gibi konuları kapsar. Müfredat, Sözlü Dönem’den başlayıp Türk edebiyatında XIX. yy. a kadar geniş bir alanı kapsar. 
 • 11. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi makale, deneme, söyleşi, günlük, fıkra, gezi yazısı gibi öğretici metinlerin ve sözlü anlatım türlerinin özelliklerini ve bu türlerin birbirinden farklılıklarını kapsar. Öğrenciler, metinlerin özelliklerini kavrar ve bu konulara yönelik üniversite sınavı sorularının çözümünde yetkin hale gelirken döneme ait eserler, eserlerin türleri, yazar eser ilişkileri ve eşleştirmeleri gibi AYT konularıyla doğrudan ilişkili, geniş ve detaylı bir bilgiye sahip olurlar. Dersin bir başka kazanımı da Batılılaşma Devri Türk edebiyatının çeşitli dönemlerini, yazarlarını ve eserlerini incelemeye yöneliktir. Batı edebiyatı akımları, bu akımların Türk edebiyatına etkisi de dersin bir diğer konusudur. Sentezler oluşturma, karşılaştırmalar yaparak, eleştirel düşünerek bilgiye ulaşma becerilerini geliştirmeye yöneliktir.  Eşit ağırlık alanlarını ve sözel alanları seçecek olan öğrenciler için ders saatleri artırılarak konular daha ayrıntılı ve örnek metinler üzerinde daha kapsamlı şekilde incelenir. 
 • 12. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi sanatsal metinlerin ayırıcı özellikleri, metinlerin iletisi yönünden türleri, 11. yy. dan günümüze kadar olan metin türlerini ve bu türde eserler veren Türk ve Batı yazarlarını kapsar. Cumhuriyet Dönemi çağdaş Türk edebiyatının dönemlerini fikir akımlarını, eserlerini ve edebiyatçılarının incelenmesini kapsar. Eşit ağırlık alanlarını ve sözel alanları seçecek olan öğrenciler için ders saatleri artırılarak konular daha ayrıntılı ve örnek metinler üzerinde daha kapsamlı şekilde incelenir.
 • Tüm ders içerikleri çeşitli tartışmalarla, projelerle, dramatizasyonlarla ve konuk konuşmacılarla zenginleştirilir.
 • Edebiyatın anlamına ve teorik temellerine dönük müfredat uygulamaları; orijinal metinlerle, çeşitli görsel ögelerle ve güdümlü okuma kitapları ile desteklenir.

Etkinlikler

 

Müfredat dışı etkinliklerle derslerde ele alınan konular üstüne uygulama yaparak öğrenmenin pekiştirilmesi sağlanır. Etkinlik programı, her yıl sınıf düzeyinde belirlenir. 

Etkinlikler; 

 • Edebi eserlerin incelendiği ve sunulduğu proje çalışmaları, disiplinler arası çalışmalar, 
 • Günümüz Türk edebiyatçıları ile söyleşiler.
 • Okuma ve yazma çalışmaları, yıl boyunca devam eder ve değişik temaları kapsayan kitap seçkisi üzerinde inceleme, irdeleme, eleştirel ve yaratıcı yazım çalışmaları ile pekiştirilerek gerçekleştirilir. Yazar, editör ve öğretmen eşliğinde kitap tahlili yapıp yazı yazmanın eğlencesini ve heyecanını yaşarlar. Böylelikle kitap okumaya ilgileri artar, hayal gücü ve yaratıcılıkları gelişir.
 • Edebiyat temalı müze ve kent gezileri
 • Şiir dinletileri
 • Tiyatro gösterileri düzenlenmektedir.

 

MATEMATİK

 

Hedefler

Matematik programının hedefi öğrencilerimizin;  

 • Daha önce kazandıkları sayı, işlem, şekil ve fonksiyon kavramlarını derinleştirmek ve pekiştirmek,
 • Analiz yapabilme, tümdengelim ve tümevarım ile yorumlama, genelleştirme ile düşünme yolunu öğrenme becerisini geliştirmek,
 • Karşılaştığı problemlere karşı sorgulayıcı yaklaşımlarla çözüm getirebilme, sistematik ve analitik düşünme becerilerini geliştirmek,
 • Matematiği gerçek hayatla ilişkilendirerek aktif bir şekilde kullanabilmelerini sağlamak,
 • Edindikleri bilgi ve teknik becerileri; problemleri çözmede, günlük yaşantılarında ve farklı derslerde verimli şekilde uygulamalarını sağlamak,
 • İngilizce ve Türkçe olarak matematik dilini doğru bir şekilde kullanabilmelerini sağlamak,
 • Bireysel performanslarını artırmaya yönelik çalışmalar yaparak ulusal ve uluslararası sınavlarda başarılı olmalarını sağlamaktır.

 

Program

 • Tüm sınıf seviyelerinde matematik dersi programı, farklı öğrenme ve öğretme stratejileri göz önünde bulundurularak öğrenci merkezli ve teknoloji kullanımı ön planda olacak şekilde tasarlanmıştır. 
 • 9 ve 10. sınıf düzeylerinde MEB matematik programı uygulanır. 11 ve 12. sınıf düzeylerinde ise MEB (İleri Matematik) programı uygulanır. Tüm seviyelerde matematik dersleri İTÜ GVO İleri bilim matematik programı çerçevesinde zenginleştirilmiştir.
 • Hazırlık sınıfında matematik dersleri İngilizce dilinde yapılmaktadır. 9 ve 10. sınıfta ise matematik dersleri Türkçe yapılmakta ancak haftada bir ders saati İngilizce terminoloji çalışmasına ayrılmaktadır. 9 ve 10. sınıfta bu derslerin sınavları Türkçe olup sınav içerisinde bir bölüm İngilizce terminoloji sorularına ayrılmaktadır. 
 • 11 ve 12. sınıflarda matematik dersleri tamamen Türkçe yapılmaktadır.
 • Hazırlık matematik dersi; matematikle ilgili İngilizce terimleri öğrenerek ilköğretimde öğrenilen matematik konularını tekrar etmek ve geliştirmeye yöneliktir. 
 • 9. sınıf matematik dersi; problem çözme, grafikleri analiz etmek üzere lise matematiğine giriş niteliğini taşır. Bu dersin müfredatı istatistik, kümeler, sayı sistemleri, doğrunun analitiği, orta nokta bulma ve uzaklık formülleri, bir bilinmeyenli denklemler ve eşitsizlikler, mutlak değer, doğrusal denklemler ve eşitsizlikler, problemler, karmaşık sayılar, oran ve orantı, üslü ve köklü çokluklar, asal çarpanlara ayırma, bölünebilme & modüler aritmetik, üçgende açılar, üçgen eşitsizliği, benzer ve eş üçgenler, özel üçgenler, çarpanlara ayırma, ikinci dereceden denklemler ile  çokgen ve dörtgenler ve fonksiyonlar konusuna giriş konularını kapsar.
 • 10. sınıf matematik dersi müfredatı,  fonksiyonların tanımı, fonksiyonların bileşkesi, fonksiyonun tersi, fonksiyonun grafikleri, fonksiyonların dönüşümü, karmaşık sayılar, ikinci dereceden denklemler, ikinci dereceden eşitsizlikler, ikinci dereceden fonksiyonlar, polinomlar, polinomların grafiği, parçalı fonksiyonlar, mutlak değer fonksiyonu, dik üçgende trigonometrik oranlar, trigonometrik fonksiyonlar, ters trigonometrik fonksiyonlar, toplam ve fark formülleri, yarım açı formülleri, dönüşüm-ters dönüşüm formülleri, trigonometrik denklemler, üstel ve logaritmik fonksiyonlar, üstel ve logaritmik denklemler ve eşitsizlikler, katı cisimlerin alan ve hacmi konularını kapsar.
 • 11.sınıf matematik dersi; matematik ve geometri konularını kapsar. Matematik müfredatı diziler ve seriler, limit, türev ve integral konularını, geometri müfredatı ise üçgenlerde eşlik, benzerlik ve alan, dörtgenler ve alanları, çember ve daire konularını içerir.
 • 12.sınıf matematik dersi mantık, permütasyon, kombinasyon, binom açılımı, olasılık, istatistik; doğrunun analitiği; çemberin analitiği; konikler, vektörler, uzay geometrisi ve katı cisimler konularını kapsar.

 Etkinlikler

 • Müfredat dışı etkinliklerle derslerde ele alınan konular üstüne uygulama yaparak öğrenmenin pekiştirilmesi sağlanır. 
 • Etkinlik programı, her yıl sınıf düzeyinde belirlenir. 
 • Yarışmalar ise öğrencilerimizin ulaştıkları seviyeleri ölçmek için önemli göstergelerdir. İç değerlendirme sonucu belirlenen düzeyi aşan öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası yarışmalara katılırlar.
 • Pi Günü 
 • Matematiksel Modelleme 

 

FEN BİLİMLERİ

 

Hedefler

Fen Bilimleri ( Fizik, Kimya, Biyoloji) programının hedefi öğrencilerimizin;  

 • Daha önce kazandıkları fen bilimleri kavramlarını derinleştirip pekiştirerek ileri fizik, kimya ve biyoloji temel kavram ve yasaları öğrenmelerini sağlamak,
 • Bilimsel düşünceye temel oluşturan gözlem, araştırma, inceleme ve deney yapma becerileri kazanmalarını sağlamak,
 • Bilgiye ulaşma, analiz edebilme ve sentezleme yetkinliklerini arttırarak  ezbere dayalı bilgiden kaçınmalarını sağlamak,
 • Bilim ve teknolojik gelişmeler konusunda bilgilendirerek ilgi ve meraklarını canlı tutmak ve öğrendiklerini günlük hayata yansıtmalarını sağlamak,
 • Doğa olaylarını, doğadaki canlılığı ve çeşitliliğini ve birbirleriyle ilişkilerini kavramalarını sağlamak,
 • Çevreyi ve doğal kaynakları tanıma, sevme, koruma ve iyileştirme bilinci kazandırmak,
 • Sağlıklı yaşamanın gerektirdiği bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazandırmaktır.

 Program

 • Tüm seviyelerde dersler İTÜ İleri Bilim Fen Programı çerçevesinde zenginleştirilmiştir.
 • Hazırlık sınıfında fen dersleri İngilizce yapılmaktadır. 9 ve 10. sınıfta ise fen dersleri Türkçe yapılmakta ancak haftada birer ders saati İngilizce terminoloji çalışmasına ayrılmaktadır. 9 ve 10. sınıfta bu derslerin sınavları Türkçe olup sınav içerisinde bir bölüm İngilizce terminoloji sorularına ayrılmaktadır. 11 ve 12. sınıflarda ise fen dersleri tamamen Türkçe yapılmaktadır.
 • 9. sınıf fizik dersi; fiziğe girişin temelini oluşturmaktadır. Müfredatı fiziğin doğası, madde ve özellikleri, kuvvet ve hareket, enerji, ısı ve sıcaklık, statik elektrik konularını kapsar. Kavramsal anlamaya vurgu yapılmakla birlikte öğrencilerden cebirsel becerilerini kullanarak problem çözmeleri beklenir. Dersin işleniş sürecinde kazanılan teorik bilgiler, laboratuvar çalışmaları ile desteklenmektedir.
 • 10. sınıf fizik dersi müfredatı  hareket, dünya yüzeyinde hareket (tek ve iki boyutlu), Newton’un kanunlarının uygulamaları, iş ve enerji, sıvı basıncı, elektrik ve manyetizma, dalga hareketi ve optik konularını kapsar. Dersin işleniş sürecinde kazanılan teorik bilgiler, laboratuvar çalışmaları ile desteklenmektedir.
 • 11. sınıf fizik dersi, üniversite giriş sınavı için gerekli tüm altyapı bilgilerini kapsamaktadır. 10. sınıf konuları daha kapsamlı olarak tekrar edilir ve daha sonra yıl boyunca itme-momentum, dairesel ve dönme hareketi, salınım ve basit harmonik hareket, statik elektrik (elektrik kuvvet, alan, elektrik potansiyeli, kapasitörler, elektriksel potansiyel enerji) ve DC devreleri; Kirşof Kanunları işlenir. Teorik işleyişin yanı sıra laboratuvar çalışmaları da bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
 • 12. sınıf fizik dersi müfredatı manyetik alan ve kuvvetler, elektromanyetizma ve indüksiyon akımı, alternatif akım devreleri, akışkanlar, dalga hareketi, optik, ışık ışınları, izafiyet, kuantum fizik, atom ve nükleer fizik ve termodinamik konularını kapsar. Ayrıca tüm TYT ve AYT konuları tekrar edilir ve pekiştirilir.
 • 9. sınıf kimya dersi kimyaya giriş dersi olup asıl amacı temel kimya bilgisinin altyapısını güçlendirmektir. Bu dersin müfredatında bulunan konular şunlardır: Kimya Bilimi, Atom ve Periyodik Sistem, Kimyasal Türler Arası Etkileşimler, Maddenin Halleri ve Doğa ve Kimya.  Dersin işleniş sürecinde kazanılan teorik bilgiler, laboratuvar çalışmaları ile desteklenmektedir.
 • 10.sınıf kimya dersi; müfredatı kimyanın temel kanunları ve kimyasal hesaplamalar, karışımlar, asitler, bazlar ve tuzlar, kimya her yerde konularını kapsar. Dersin işleniş sürecinde kazanılan teorik bilgiler, laboratuvar çalışmaları ile desteklenmektedir.
 • 11.sınıf kimya dersi; mühendislik ve tıp gibi lisans programları için gerekli altyapıyı oluşturmayı amaçlamaktadır. Dersin müfredatı çözeltiler, termokimya (kimyasal tepkimelerde enerji), kimyasal tepkimelerde hız, kimyasal tepkimelerde denge, çözünürlük dengesi, asitler ve bazlar konularını kapsar. Teorik işleyişin yanı sıra laboratuvar çalışmaları da bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
 • 12. sınıf kimya dersi müfredatı Asitler ve Bazlar (Tampon Çözeltiler, Hidroliz ve Titrasyon), Elektrokimya, Kimyasal Bağ konusuna detaylı bir bakış ve Organik Kimya’ya giriş konularını kapsar. Mühendislik ve Tıp gibi çeşitli fen alanlarında çalışmayı düşünen öğrenciler için ileri konuları içermektedir. Ayrıca tüm TYT ve AYT konuları tekrar edilir ve pekiştirilir.
 • 9. sınıf biyoloji dersi; biyolojinin temel kavramlarını İngilizce dilini etkin bir biçimde kullanarak öğretilmesini hedefler. Müfredat konuları, biyolojideki kavram ve metotlar, hücrelerin kimyasal içerikleri, hücrelerdeki organik bileşikler ve hücre zarından madde alışverişidir. Teorik işleyişin yanı sıra laboratuvar çalışmaları da bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
 • 10. sınıf biyoloji dersi, canlıların yapısal bütünlüğünü ve doğadaki çeşitliliğini kavrayacak şekilde kurgulanmıştır. Bu derste işlenecek konular; Ekoloji, Hücre Bölünmeleri- Mitoz ve Mayoz; Eşeysiz ve Eşeyli üreme, Büyüme ve gelişme, Kalıtımdır. Teorik işleyişin yanı sıra laboratuvar çalışmaları da bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
 • 11. sınıf biyoloji dersi, insan vücudunun yapısını ve işleyişini açıklar; dış dünya ile olan ilişkisini irdeler ve canlılar arasındaki etkileşimi vurgular. Bu dersin odak noktası hücrelerin, dokuların, organ ve sistemlerin birlikte çalışarak nasıl organizmadaki iç dengeyi koruduklarını kavratmaktır. Müfredatı, hayvan dokuları, iskelet sistemi, kas sistemi, sinir sistemi, endokrin sistem, dolaşım sistemi, lenf sistemi, bağışıklık sistemi, solunum sistemi, sindirim sistemi, boşaltım sistemi ve üreme sistemi konularını kapsar.
 • 12. sınıf biyoloji dersi İnsan Fizyolojisi konusunu tekrarı ile başlar, genetik Şifre ve Protein Sentezi, Bitkilerin Yapısı, Bitkilerde Madde Taşınması, Bitkilerde Eşeyli Üreme konularını kapsar. Ayrıca tüm TYT ve AYT konuları tekrar edilir ve pekiştirilir.
 • Tüm sınıf seviyelerinde fizik, kimya ve biyoloji dersi programları, farklı öğrenme ve öğretme stratejileri göz önünde bulundurularak araştırma- sorgulamaya dayalı, teorik çalışmaların uygulamalarla desteklendiği ve  teknoloji kullanımı ön planda olacak şekilde tasarlanmıştır. 

Etkinlikler

 • Müfredat dışı etkinliklerle derslerde ele alınan konular üstüne uygulama yaparak öğrenmenin pekiştirilmesi sağlanır. 
 • Etkinlik programı, her yıl sınıf düzeylerine göre belirlenir. 
 • Yarışmalar ise öğrencilerimizin ulaştıkları seviyeleri ölçmek için önemli göstergelerdir. İç değerlendirme sonucu belirlenen düzeyi aşan öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası yarışmalara katılırlar.
 • Proje şenliği

 

SOSYAL BİLİMLER 

 

Hedefler

Sosyal Bilgiler programının hedefi öğrencilerimizin;  

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılâplarını benimsemelerini sağlamak, 
 • Ulusal ve evrensel tarihi ve kültürü tanımalarını ve özümsemelerini sağlamak, 
 • Çalışma, öğrenme ve üretmeye öncelik vererek bireysel gereksinimleri ile toplum beklentileri arasındaki dengeyi sağlamalarını,
 • Disiplinler arası ve çok yönlü bir yaklaşımla bilgi edinme yollarını öğrenmelerini sağlamak,
 • Bilgi, kavramlar, kuramlar ve yöntemlerden yararlanarak sosyal sorunlara çözüm getirme yetkinliklerini geliştirmek,
 • İnsan haklarına saygıyı, çevreye duyarlılığı, sosyal sorumluluk ve sosyal katılım becerilerine sahip bireyler yetiştirmek,
 • Tarih-çevre-doğa-kültür bilincini oluşturmak ve pekiştirmek,
 • Özgür düşünmeyi, eleştirel anlayışı ve hoşgörüyü deneyimleyerek insan ilişkileri, değişim ve gelişime ayak uydurma yetkinliklerini geliştirmektir. 

Program

 • 9. sınıf coğrafya dersi müfredatı Doğa ve İnsan, Harita Bilgisi, Yerkürenin Şekil ve Hareketleri, İklim Elemanları ve Beşeri sistemler konularını kapsar.
 • 10. sınıf coğrafya dersi müfredatı yeryüzünün yapısı ve oluşum süreci, su, toprak ve bitkiler, nüfusun gelişimi, dağılışı ve nitelikleri, dünyada ve Türkiye’de göçlerin nedenleri ve sonuçları, ulaşım, ekonomik etkinlikler konuları yer almaktadır. Bu derste öğrencilerimiz İnsan – doğa ilişkisi çerçevesinde coğrafi sorgulama becerileri kazandıracak şekilde kurgulanmıştır.
 • 11. sınıf coğrafya dersi müfredatı çerçevesinde ekosistemler, nüfus politikaları, şehirsel gelişim ve etkileri, dünyada ve ülkemizde ekonomik etkinlikler, arazi kullanımı, doğal afetler, ülke analizleri, çevreyi etkili kullanma ve ekolojik döngülere insan müdahaleleri konuları incelenir.
 • 12. sınıf coğrafya dersi müfredatında Türkiye’nin ekonomik etkinlikleri, küresel ortamda ülkelerin gelişmişlik düzeyleri, ülke-doğal kaynak ilişkileri ve insan etkinliklerinin ve varlığının doğa üzerinde yarattığı değişimler yer alır.
 • 9. sınıf tarih dersi kapsamında Tarih bilimine giriş, İlkçağ uygarlıkları, Türklerin Anayurdu Orta Asya ve burada kurulan İslamiyet öncesi Türk devletleri, İslam Tarihi, Türk İslam Devletleri ve Türkiye Tarihi konuları işlenir.
 • 10. sınıf tarih dersi müfredatı Beylikten devlete Yeni Çağ’da Avrupa’daki Önemli Olaylar, Dünya Gücü Osmanlı Devleti, Arayış yılları ve XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi konularını kapsamaktadır.
 • 11. sınıf T.C İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi müfredatı kapsamında 9. yy. da Osmanlı ve Avrupa Tarihi, 1881’den 1919’a Mustafa Kemal, Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi, Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler, Türk İnkılabı, Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Atatürk’ün Ölümü konuları işlenir.
 • 12. sınıf tarih dersi Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi konularını kapsar. Müfredat kapsamında 9. yüzyıldan günümüze kadar dünyada meydana gelen siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeler, bu gelişmelerin Türkiye'ye etkileri ve Türkiye'nin 20. yüzyılda dünya olaylarındaki rolü işlenir.
 • Felsefe Grubu dersleri; felsefe, sosyoloji ve psikoloji dersleridir. Felsefe dersinde, temel felsefi düşünceler, bilgi felsefesi, varlık felsefesi, ahlak felsefesi, sanat felsefesi, din felsefesi, siyaset felsefesi ve bilim felsefesi konuları işlenir. Sosyolojinin alanını, diğer bilimlerle ilişkisini, yöntem ve araştırma tekniklerini, toplumsal yapıyı, grupları ve ilişkileri kavramaları oluşturmaktadır. Psikoloji dersinde, psikoloji biliminin tanımını, konularını, davranışın temel süreçlerini, kullanılan yöntemleri kavramaları üzerinde durulur.
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin işlenişinde, laiklik ilkesi daima göz önünde bulundurularak din, vicdan, düşünce ve ifade özgürlüğüne önem veren bir yaklaşım benimsenir. Öğrencilere, çeşitli inanç ve düşüncelerin bir farklılık değil bir zenginlik olduğu düşüncesi kazandırılır.
 • 9 sınıfta insan, din ve evren arasındaki ilişkiyi kavrayarak insanın dünyadaki konumunu, farklı din algılarını, ibadet-temizlik ilişkisini, Hz. Muhammed’in hayatını, Kur’an’ın ana konularını, değerleri, laiklik-din ilişkisi ile Türklerin İslamlaşmaları gibi konuları incelenir.
 • 10. sınıfta İslam dininin temel inanç esasları, 11 ve 12. sınıflarda ise İslam dini ile ilgili çeşitli kavramlar üzerinde durulur.
 • Konular bütünsel olarak etkileşimi ve oluşan dokuları açıklar nitelikte, yerel, ulusal ve küresel ölçekte incelenir.
 • İnsan – doğa ilişkisi çerçevesinde sorgulama becerileri kazanır, ayrıca gözlem ve sorgulama, grafik, tablo, diyagram oluşturma ve yorumlama, zamanı, değişim ve sürekliliği algılama, kanıt kullanma becerilerini geliştirmelerine yönelik çalışmalar yürütülür.
 • Sosyal Bilimler bilinci kazandırarak ülke ve dünya genelinde her düzeyden soruna karşı duyarlık iş birliği ve dayanışma ilkelerine dayalı, evrensel demokratik yurttaşlık değerleri benimsetilir. 

Etkinlikler

 • Müfredat dışı etkinliklerle derslerde ele alınan konular üstüne uygulama yaparak öğrenmenin pekiştirilmesi sağlanır. 
 • Etkinlik programı, her yıl sınıf düzeyinde belirlenir. 
 • Yarışmalar ise öğrencilerimizin ulaştıkları seviyeleri ölçmek için önemli göstergelerdir. İç değerlendirme sonucu belirlenen düzeyi aşan öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası yarışmalara katılırlar.
 • Okulumuz Felsefe Olimpiyatları’na katılım göstermektedir.

 

İNGİLİZCE

 

Hedefler

İngilizce programının hedefi öğrencilerimizin;  

 • Okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri ile dilbilgisi becerilerini en üst seviyeye çıkarmalarını ve etkin kullanmalarını sağlamak,
 • Yazılı veya sözlü olarak kendilerini akıcı ve doğru bir şekilde ifade etmelerini sağlamak,
 • Eleştirel düşünme becerilerini geliştirerek bireysel düşüncelerini en doğru şekilde ifade etmelerini ve farklı bakış açılarını anlamalarını sağlamak,
 • Metinleri içinde yer alan sosyal, tarihsel ve kültürel bağlamları fark etmelerini ve değerlendirmelerini sağlamak,
 • Teknolojiyi kullanarak sunum becerilerini geliştirmektir. 

Program

 • Hazırlık sınıfı İngilizce dersi kapsamında, haftada 22 saatlik yoğunlaştırılmış yabancı dil programı uygulanır. Çalışmalarda, bağımsız ve analitik düşünme becerilerin geliştirilmesi ağırlık verilir. Program kapsamında seviyelendirilmiş romanlar okunur, incelenir ve ödevler hazırlanır.
 • 9. sınıf İngilizce dersi kapsamında edebiyat, dilbilgisi, sözlü iletişim, analiz ve aşamalı kompozisyon yazma ve inceleme esasına dayanır. Konular üzerinde çalışılırken alıştırma, proje hazırlama ve sözlü sunumlar yoğun olarak yer alır.
 • 10. sınıf İngilizce dersi kapsamında Amerikan, İngiliz ve dünya edebiyatından çeşitli kitapları okunur, incelenir ve öncelikle temalar üzerinde durulur. Yazma çalışmaları ön plandadır. Öğrenciler aynı zamanda dilbilim becerilerini geliştirmeye devam eder; okuduğunu anlama, edebi analizler, araştırma ve düşünme becerilerinin geliştirilmesi ve düşüncelerin organizasyonu gibi konular üzerinde çalışırlar.
 • 11. sınıf İngilizce dersi, çeşitli konulardaki kitaplarla öğrencilerin İngilizce düzeylerini korumalarını sağlamak üzere kurgulanmıştır. Karşılaştırma ve tartışma yöntemlerinin yoğun kullanımı bu seviyede başlar. Öğrenciler, dil bilim becerilerini geliştirmeye devam eder; okuduğunu anlama, edebi analizler, aşamalarla kompozisyon yazma çalışmaları, araştırma ve düşünme becerilerinin geliştirilmesi ve düşüncelerin organizasyonu gibi konular üzerinde çalışırlar ve uluslararası düzey belirleme sınavlarına hazırlanırlar.
 • 12. sınıf İngilizce dersi öğrenciler daha önce kazandıkları dil bilim becerilerini uygulamaya koydukları bir ortam sunar. Bu derste öğrenciler üniversite başvuru kompozisyonları dâhil farklı yazı formatları üzerinde çalışır.
 • İngilizce eğitimi Avrupa Ortak Diller Çerçeve Programı esas alınarak K12 bütünlüğünde gerçekleştirilmektedir. 
 • Programımız çerçevesinde derslerimiz çok kültürlü anlayışa yönelik öğrenci merkezli ve iletişim odaklı olarak yürütülür.
 • İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları İngilizce müfredatı, Avrupa Konseyi Ortak İngilizce Programı CEFR  (Common European Framework of References for Languages) doğrultusunda hazırlanmıştır. Öğrencilerimizin 11. sınıf sonunda C1 yeterlilik düzeyinde olmaları hedeflenir.
 • Hedeflenen İngilizce düzeyi 9, 10 ve 11. Sınıflarda uluslararası sınavlarla ölçülür. Bu bağlamda 9. sınıf öğrencilerimizin Cambridge ESOL-FCE, 11. sınıf öğrencilerimizin TOEFL sınavına girmeleri zorunludur. Ayrıca, Hazırlık, 9. ve 10. Sınıf öğrencilerimiz Versant sınavına girerler.
 • Öğrencilerimize sınav hazırlık süreci, yabancı dil öğretim programı çerçevesinde yürütülür. Bu bağlamda mock (deneme) sınavları yapılır. 

Etkinlikler

 • Müfredat dışı etkinliklerle derslerde ele alınan konular üstüne uygulama yaparak öğrenmenin pekiştirilmesi sağlanır.
 • Etkinlik programı, her yıl sınıf düzeyinde belirlenir.
 • MUN (Model Birleşmiş Milletler)
 • BEO
 • TED Talks
 • İngilizce tiyatro
 • ISTA (Uluslararası okullar tiyatro birliği)
 • Spelling bee
 • Yabancı dil etkinlik sunumları yapılmaktadır.

 

İKİNCİ YABANCI DİL

 

Hedefler

İkinci yabancı Dil (Almanca, İspanyolca) programının hedefi öğrencilerimizin; İngilizce’ nin yanı sıra Almanca, ve İspanyolca gibi çok yaygın dillerden birini daha öğrenmelerini sağlayarak dil ve kültür alanında ufuklarını geliştirmek ve dünya vatandaşı olmalarına katkıda bulunmaktır.

Program

 • Gerek Almanca gerekse İspanyolca’ da dersinde başlangıç ve ileri olmak üzere iki seviye vardır.
 • Liseye adım atan tüm öğrenciler seçtikleri ikinci yabancı dilden seviyelendirme sınavına girerler.
 • Öğrenciler seçtikleri ikinci yabancı dilde yerleştikleri seviyede dört yıl boyunca devam ederler.
 • Hazırlık sınıfından itibaren kurgulanan ikinci yabancı dil programında, dil bilgisi kurallarına bağlı kalarak günlük yaşamdaki konuşmaları rahat bir şekilde anlayıp yazabilme üzerinde durulur.
 • İlerleyen sınıf seviyelerinde, istek, dilek, şart ve gereklilik kiplerini cümlelerinde kullanabilme, kelime bilgileri daha gelişmiş bir şekilde seçilen dilin yaygın deyim ve söyleyişlerini anlayabilme, kendilerini daha açık net ve dilin inceliklerini kullanarak ifade edebilme yetkinliği kazandırılır.
 • 11. sınıf sonunda öğrencilerimizin Avrupa Dil Portfolyosu standartlarına göre A2 - B1 seviyelerine ulaşmaları hedeflenir.
 • Bu bağlamda, Almanca DELE ve İspanyolca FIT gibi sınavlara katılmaları sağlanır.

Etkinlikler

 • Müfredat dışı etkinliklerle derslerde ele alınan konular üstüne uygulama yaparak öğrenmenin pekiştirilmesi sağlanır.
 • Etkinlik programı, her yıl sınıf düzeyinde belirlenir.
 • 2. yabancı dil etkinlik sunumları yapılır. 

 

GÖRSEL SANATLAR

 

Hedefler

Görsel Sanatlar programının hedefi öğrencilerimizin;  

 • Sanat ve sanat uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak,
 • Yaratıcılıklarını geliştirmelerine katkıda bulunarak geleneksel ve çağdaş malzemeleri kullanarak özgün ürünler oluşturmalarını sağlamak,
 • Yaratıcılık, tasarım ve üretkenlik yönünü açığa çıkartarak sanatsal gelişimini teşvik etmek,
 • Sanata değer verip korumayı benimsemelerini sağlamak,
 • Kültürel mirasa değer vermenin önemini kavramalarını sağlamak, 
 • Görsel ve estetik okuryazarlık yetkinliklerini geliştirmektir.

Program

 • Hazırlık sınıfı sanat programı, temel sanat eğitiminin ana konuları olan nokta-çizgi, ışık-gölge, ölçü-oran gibi konularına odaklanarak üç boyut perspektif algısını pekiştiren proje çalışmaları kapsamında şekillenir.
 • 9. sınıf ve 10. sınıf sanat programı, temel sanat eğitiminin ana öğeleri olan ışık-gölge, kompozisyon, ölçü-oran, perspektif bilgilerine odaklanarak uygulamalı projeler kapsamında şekillenir.
 • 11. sınıf ve 12. sınıf sanat programı iki ve üç boyutlu tasarım çalışmalarına odaklanarak uygulamalı projeler kapsamında şekillenir. 

Etkinlikler

 •  Müfredat dışı etkinliklerle derslerde ele alınan konular üstüne uygulama yaparak öğrenmenin pekiştirilmesi sağlanır. 
 • Etkinlik programı, her yıl sınıf düzeyinde belirlenir.
 • Okul içi sergiler düzenlenir.
 • Okul dışı sergi gezileri yapılır.
 • Okul dışı müze gezileri gerçekleştirilir.

 

MÜZİK

 

Hedefler

Müzik programının hedefi öğrencilerimizin;

 • Müzik biçim ve türlerini işitsel ve görsel olarak tanımak, ayırt etmek ve dinleme becerisi geliştirmek,
 • Müzik kuramlarını öğrenmek, bireysel yetenek ve zevklerini geliştirmek,
 • Müzik ile ilgili bilgi ve becerileri günlük yaşamına taşımalarını sağlamak,
 • Enstrüman çalışmaları ile eşyalarını korumayı ve sorumluluk almayı öğrenmelerini sağlamak,
 • Ulusal ve evrensel müzik türleri hakkında bilgi edinmelerini ve bireysel müzik zevki oluşturmalarını sağlamaktır. 

Program

 • Hazırlık sınıfında öğrenciler müzikle ilgili temel kavram ve kuralları öğrenirler. 
 • İlerleyen sınıf seviyelerinde aşağıdaki konular işlenir.
 • Batı ve Türk Müziği Tarihi,
 • Nota Yazımı ve Geleneksel Türk Müziğinin Sınıflandırılması,
 • Müzik Kuramları, Gam ve Makam, Ton Kavramı
 • Günümüzde İcra Edilen Pop ve Caz Müzikleri,
 • Müzik Teknolojisi

Etkinlikler

 • Müfredat dışı etkinliklerle derslerde ele alınan konular üstüne uygulama yaparak öğrenmenin pekiştirilmesi sağlanır. 
 • Etkinlik programı, her yıl sınıf düzeyinde belirlenir. 
 • Okul içi müzik dinletileri,
 • Okul içi konserler,
 • Okul dışı müzik dinleti gezileri,
 • Okul dışı konserler düzenlenir.

 

BEDEN EĞİTİMİ

 

Hedefler

Beden Eğitimi programının hedefi öğrencilerimizin; 

 • Sporla ilgili kazanmış olduğu temel bilgi, beceri, tavır ve alışkanlıkları geliştirmek,
 • İş birliği içinde çalışma, katılımcı ve paylaşımcı ve takım ruhu gelişmiş bireyler olarak yetişmelerini sağlamak,
 • Sporun sağlığa yararlarını kavrayarak boş zamanlarını sportif faaliyetler ile değerlendirmesini sağlamak,
 • Ulusal ve evrensel düzeyde büyük organizasyonları bilmesini sağlamak,
 • Günlük yaşantısında ilgi duyduğu spor branşını takip ederek ve izleyerek teknik ve taktik açıdan yorumlayabilmesini sağlamak, 
 • Günlük yaşantısına sporu entegre ederek çevresindekilere örnek olmasını sağlamaktır. 

Program

 • Öğrencilerimiz, tüm seviyelerde, belirlenen hedefler doğrultusunda basketbol, voleybol, masa tenisi, futsal, yüzme branşlarında çeşitli müsabakalara katılırlar. 
 • Okulumuzda milli sporcu olan öğrencilerimizin akademik ve spor yaşamlarının bir arada uyum içinde yürütülmesine imkân sağlanmaktadır. 

Etkinlikler

 • Müfredat dışı etkinliklerle derslerde ele alınan konular üstüne uygulama yaparak öğrenmenin pekiştirilmesi sağlanır. 
 • Etkinlik programı, her yıl sınıf düzeyinde belirlenir. 
 • Okul içi turnuvalar,
 • Resmi turnuvalar,
 • Yurt içi ve yurt dışı turnuvalar düzenlenir.

 

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

 

Hedefler

Bilişim Teknolojileri programının hedefi öğrencilerimizin;

 • Bilgi teknolojilerinde kullanılan terminoloji ve dile tam hâkimiyetlerini kazanmalarını sağlamak,
 • Günümüzde kullanılan gelişmiş işletim sistemlerini ve ağlarının temellerini avantaj ve kısıtlamaları ile tanımalarını ve kullanmalarını sağlamak,
 • Ofis programlarını etkin ve bütünsel olarak kullanabilmelerini sağlamak,
 • İnternet teknolojilerini tanıyan, tarayıcıların limitlerine hâkim, güvenlik protokollerini ve internet eklentilerini tanıyan, bilgiye ulaşımın en kısa ve en etkin yöntemlerini bilen bilinçli internet kullanıcıları olmalarını sağlamak,
 • Tasarım aşamalarını benimsemiş, yaratma vizyonunu üstlenen ve bir proje içerisinde organize olabilip en kısa zamanda sonuca ulaşan, yaratan bireyler yetiştirmek,
 • Multimedya araçlarını ve yazılım formatlarını ve dijital dünyada platformlar arasında geçiş teknikleri ile dikkat edilecek hususları öğrenmelerini sağlamak, 
 • Teknoloji güvenliği konusunda bilinçli ve duyarlı olmalarını sağlamaktır. 

Program

 • Derslerimiz, öğrencilerimizin nitelikli birer teknoloji okuryazarı olmaları sağlayacak şekilde kurgulanmıştır.
 • Bilişimsel ve algoritmik düşünce becerilerini geliştirmek amacıyla tüm sınıf düzeylerinde kodlama eğitimi verilir. Öğrencilerimiz Europe Code Week ve Hour of Code gibi uluslararası etkinliklere katılır. Ayrıca, kodlama alanında çeşitli uluslararası sertifikalar edinirler.
 • Programda doğru bilgiye erişim, bilgi güvenliği, doğru ve etkili arama yapma, intihal, sanal zorbalık, dijital gizlilik-güvenlik, dijital kimlik gibi konulara çok önem verilir ve  sarmal olarak işlenir.
 • Dijital vatandaşlık konusunda okulumuzda yapılan çalışmalar “Common Sense” adlı uluslararası kuruluş tarafından akredite edilmiştir. Bilişim Teknolojileri öğretmenlerimiz Common Sense Educator sertifikasına sahiptir.
 • 9. sınıf seviyesinde bilişim teknolojileri müfredatı diğer derslerle uyumlandırılarak disiplinlerle entegrasyonunu sağlanır.  Bu bağlamda, akıllı cihaz tasarımı, girişimcilik, e-STEM, 3 boyutlu çizim, mobil kodlama çalışmaları yapılır. 
 • Okulda iki adet bilgisayar laboratuvarı, 1 maker atölyesi, 1 tasarım stüdyosu bulunur. Diğer branş dersleri de gerektiğinde bu laboratuvarları kullanabilir. Laboratuvarların donanım ve yazılımı sürekli olarak güncellenir.
 • Bilgisayar laboratuvarlarında internet erişimi, üç boyutlu çıktı alma, tarama ve görüntü çoğaltma gibi pek çok hizmet verilir. 

Etkinlikler

 • Müfredat dışı etkinliklerle derslerde ele alınan konular üstüne uygulama yaparak öğrenmenin pekiştirilmesi sağlanır. 
 • Etkinlik programı, her yıl sınıf düzeyinde belirlenir. 
 • Çeşitli kulüp çalışmaları ile farklı teknolojik alanlarda kişisel gelişim teşvik edilir. Bu bağlamda “MakerSpace Robotik ve 3D Baskı” atölyelerinde çeşitli robotik çalışmaları yapılır.
 • Kendi Robotunu Tasarla Yarışması.
PROJELER

HUMANITY

İTÜ GVO Anadolu Lisesi Humanity Sosyal Projeleri, öğrencilerimizin Çocuk Hakları, Engelli Yaşam, Toplum Sağlığı, Çevre Sorunları gibi farklı alanlarda farkındalık yaratmak, bilinç oluşturmak üzere yürüttükleri çalışmalardır. 

 • Öğrencilerimizin evrensel ve yerel boyutta sorumluluk sahibi, çözüm odaklı, etkin yurttaşlar olmaları
 • Toplumsal sorunlara karşı bilinçlenmeleri ve bu sorunlara dair çözüm üretme yeteneklerinin gelişmesi
 • İletişim becerilerinin gelişmesi
 • Empati kurma becerilerinin gelişmesi
 • Organizasyon becerilerinin gelişmesi hedeflenir. 

Lise dönemindeki gençlerde sosyal sorumluluk hakkındaki farkındalığı artırmak ve farklı alanlarda çalışan sivil toplum kurumları ile öğrencileri buluşturmak amacı ile her yıl okulumuzda gerçekleştirilen bir projedir.

İzmir’deki resmi ve özel liselerden öğrenci gruplarının davet edildiği çalışma süresince, katılımcı sivil toplum kuruluşları tanıtım sunumları yapar. Ardından katılımcı öğrenciler, sivil toplum kuruluşlarının gerçekleştirdiği atölye çalışmalarına katılır. Bu çalışmaların amacı öğrencileri, sivil toplumla çalışmaya motive etmek, proje fikirlerini beslemek ve onlara bu çalışmalara katılmak için yol göstermektir.

 

TO BEE- KARİYER GELİŞİM PROJESİ

 • Projenin amacı; bilim, teknoloji, kültür-sanat gibi farklı alanlarda ileri derecede bilgi ve tecrübe sahibi iş insanı, bilim insanı, filozof, müzisyen, edebiyatçı, sanatçı, toplum lideri ya da hayırsever kişileri, genç kuşaklarla bir araya getirmek, sahip oldukları bilgileri genç kuşaklara aktarabilmeleri ve onlara ilham vermelerine zemin oluşturmaktır. 
 • Proje, öğrencilerimizin, hayata ve iş yaşantısına daha bilinçli hazırlanmalarını desteklemektedir.
 • Bu amaçla yapılan organizasyon çerçevesinde öğrencilerimizin, konuşmacıların sunumlarını özümsemeleri ve ilham almaları hedeflenmektedir.

 

DİSİPLİNLERARASI PROJELER

 • Disiplinler arası çalışmalarda amacımız, bilgiyi günlük yaşamla ilişkilendirebilen ve öğrenilen becerileri gerçek yaşamda karşılaşılan problemlere uygulayabilen bireyler yetiştirmektir. 
 • Farklı disiplinlerin kazanımları arasında bağlantı kuracak şekilde seçilen bir konu disiplinler arası proje çalışmaları sayesinde farklı bakış açılarıyla irdelemektedir.
 • Bütünsel bir eğitim öğretim ortamı sağlamak üzere farklı derslerin temaları arasında bağlantı kurularak ortak çalışma alanları saptanır; bu alanlar üzerinden öğrencilerin proje üretmeleri ve projelerini sunmaları sağlanır.
 • Yapılan proje çalışmalarının sunum aşamasında öğrencilerimiz bilimsel kriterlere dayalı proje sunumları konusunda deneyim kazanırlar.

Günümüz bilgi toplumunda karşılaşabilecekleri durumlara farklı bakış açılarıyla yaklaşabilme yeteneklerini ölçmeyi ve elde edilen sonuçlara göre planlanan çalışmalarla da bu becerileri geliştirmeyi hedefler. Öğrencilerimizi sadece sınava değil, hayata da hazırlayarak gelecekteki hayatlarında ihtiyaç duyacakları yaratıcılık, eleştirel düşünme gibi becerilere sahip olacaklardır. Matematik, fen ve bilgisayar gibi dersler arasında yapılan disiplinler arası çalışmalarla STEM aktiviteleri uygulanır.

OKUL SONRASI PROGRAMLARIMIZ
 • Pazartesi, salı ve çarşamba günleri okul sonrası saatleri (15.50-16.20) Akademik Temelli Eğitim programına (Etüt) ayrılmıştır. 
 • Kış ve Yaz Spor Sanat Okulları ile de öğrencilerimiz ilgi ve yetenekleri doğrultusunda seçtikleri spor ya da sanat alanında bireysel performanslarını okul sonrası programlarla üst düzeye çıkarırlar.
 • 11 ve 12. sınıf seviyelerinde, etüt saatlerinde üst düzey öğrenci yetiştirme hazırlığı programı yapılır.
 • Tüm dersler için tüm sınıflarda aynı müfredat uygulanır. Ancak alıştırma miktarı ve alıştırmaların güçlük derecesi seviye gruplarının ihtiyacına göre farklılaşır.
ULUSAL-ULUSLARARASI PROGRAM / YARIŞMA / SINAV

Okulumuzun çok kültürlü eğitim yaklaşımının önemli bir parçası da öğrencilerimizin bilimsel, kültürel, siyasi ve sanatsal birçok uluslararası yarışma-konferanslara katılmaları ve proje çalışmalarında bulunmalarıdır.

 


TOEFL

KANADA

DEĞİŞİM PROGRAMI

KANADA ÇİFT

DİPLOMA PROGRAMI

OXFORD BROOKES

İŞBİRLİĞİ

IELTS

SAT/ACT


AP

YURT DIŞI
ÜNİVERSİTELER 


DI

YURT DIŞI

DANIŞMANLIK


MUN

BEO

TED TALK

COLLEGE

BOARD


UCAS

YURT DIŞI YAZ

DİL OKULU

DELE ESCOLAR

(İSPANYOLCA)

WORLD SCHOLARS

CUP

JUNIOR

ACHIEVEMENT

WATERLOO MATH

YARIŞMASI

URFODU MATH ve FEN

YARIŞMASI

FIRST LEGO

LEAGUE

CARIBOU MATH

YARIŞMASI

FIT IN DEUTCH

(ALMANCA)

 

MODEL BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (MUN) 

MUN Kulübü, öğrencilerin dünyaya karşı bakış açılarını geliştirmelerini sağlayan, dünya sorunlarına karşı farkındalıklarını arttıran, öğrencilere uluslararası ilişkilerde evrensel ve diplomatik bakış açısı kazandıran bir simülasyon çalışmasıdır. Katılımcılar, dünyanın farklı ülkelerinden katılım sağlayarak, çeşitli konferanslarda kendi ülkeleri dışında bir ülkeyi temsil ettikleri için diğer ülkelerin politikalarını öğrenerek uluslararası ilişkilerde tarafsız bir anlayış geliştirirler. MUN kulübü, İngilizceyi etkin kullanan kulüp öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine büyük katkı sağlar.

 

JUNIOR ACHIEVEMENT (GİRİŞİMCİLİK VE INOVASYON KULÜBÜ) 

Öğrencilerimiz girişimciliğin temel ilkelerini öğrendikleri bu uluslararası çalışmada, kendi kurdukları model şirketlerde, lise çağlarında iş hayatının bir simulasyonunu yaşayarak ileride iş yaşantılarına kendilerine çok büyük fayda sağlayacak kazanımlar ederler. 

Kulüp üyesi öğrencilerimizin kendi organizasyonlarıyla iş yaşamında girişimcilik alanında rol model olan konuklar söyleşilere davet edilir.

 

FLL / ROBOTİK

Öğrencilerimize bilim ve teknolojiyi sevdirmeyi, yaratıcılıklarını artırmayı, takım çalışması ile robot tasarımı yapmalarını, programlamalarını ve uluslararası yarışmalara katılımlarını amaçlayan çalışmalardır. 

Programa dâhil olan öğrenciler sunumlarını önce ülke turnuvasında, dereceye girmeleri halinde davet edildikleri dünya finallerinde gerçekleştirir.

 

DESTINATION IMAGINATION 

Öğrencilerimizin hayal güçlerini, anlık problem çözme becerilerini geliştirdikleri, daha yaratıcı ve eleştirel düşünmeyi öğrendikleri, takım çalışmalarında uyumlarını artırdıkları bir çalışmadır. STEM (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) eğitiminin sanat ve sosyal girişimcilikle harmanlandığı DI çalışmalarında, öğrencilerimiz seçtikleri göreve yönelik bir çözüm yaratmak için takımlarıyla araştırır; öğrenir ve tasarlarlar. Programa dâhil olan öğrenciler sunumlarını önce ülke turnuvasında, dereceye girmeleri halinde davet edildikleri dünya finallerinde gerçekleştirir.

 

ISTA - ULUSLARARASI TİYATRO BİRLİĞİ 

Öğrencilerimiz, ISTA programında Uluslararası Okullar Tiyatro Birliği (ISTA) ile birçok çalışma gerçekleştirmektedir. Merkezi İngiltere’de bulunan birlik, çeşitli konferanslar, atölye çalışmaları ve festivaller düzenleyerek öğrencilerin, öğretmenlerin ve genç sanatçıların bir araya gelmesine, tiyatro aracılığıyla farklı kültürlerin birbirlerini tanımalarına aracılık eder. Bir sanat dalı olarak tiyatro, öğrencilerimizin oyunculuk ve yabancı dil gelişimlerine katkıda sağlar.

 

WORLDS SCHOLARS CUP 

WSC, üç etaptan oluşan genel kültür, kompozisyon yazma, münazara, sanat, edebiyat ve bilim dallarını içeren uluslararası bir bilgi yarışmasıdır. Yarışmanın ilk etabı, ülkemizde WSC yönetiminin onayladığı bir okulda, ikinci etabı yine WSC ekibi tarafından belirlenen bir ülkede ve üçüncü etabı da Amerika’da yapılmaktadır.  

Organizasyonun amacı; geleceğin liderlerine global bir ortam yaratmak ve öğrencilerin farkında olmadıkları yeni becerilerini ve güçlü alanlarını keşfetmelerine olanak sağlamaktır. Ayrıca odaklanılan en önemli konu ise farklı kültürleri bir araya getirerek bugün ve geleceğe ait fikir ve durumlar üzerine münazara yaptırıp, kompozisyon yazdırmaktır.

 

CSI 

Öğrencilerimiz CSI EDUCATION [AT1] çalışmalarında analitik düşünme, iletişim, takım çalışması, problem çözme yeteneğini geliştirme, liderlik ruhu, pratik zekâ gibi çağımızda önemli olan becerileri geliştirme olanağı bulurken yürüttükleri çalışmalarla ulusal ve uluslararası turnuvalara katılmaktadırlar.

 

TALES SINAVI

Doğanın dili olan, tüm akademik branşların temelini oluşturan matematik biliminin sevdirilmesini ve özendirilmesini, ulusal düzeyde ortak bir matematik kültürünün oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını, yaratıcı matematik düşünce sistemlerinin geliştirilmesini sağlamaktır. Katılım göstermek isteyen ve öğretmenleri tarafından bu alanda becerileri tespit edilen ortaokul öğrencilerimiz öğretmen rehberliğinde hazırlık sürecinin ardından sınavlara katılım gösterir.

 

PASCAL-CAYLEY-FERMAT SINAVLARI 

Waterloo Üniversitesi tarafından düzenlenen uluslararası Pascal, Cayley, Fermat Matematik Yarışmalarına katılım göstermek isteyen ve öğretmenleri tarafından bu alanda becerileri tespit edilen ortaokul öğrencilerimiz, öğretmen rehberliğinde hazırlık sürecinin ardından sınavlara katılım gösterir.

  

TÜRK BEYİN TAKIMI YARIŞMALARI 

Beyin Olimpiyatları, Dünya Zekâ Oyunları Federasyonu Türkiye temsilcisi olan Türk Beyin Takımı’nın ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlediği üç aşamalı bir yarışmadır. 

Amacı bu yarışmalarla zekâ oyunları kültürünün daha geniş kitlelere ulaşmasının yanında, gelecekte ülkemizi Dünya Zekâ Oyunları Şampiyonalarında temsil etme potansiyeli olan öğrencileri tespit etmek ve onları bu alanda yetiştirmektir. Katılım göstermek isteyen ve öğretmenleri tarafından bu alanda becerileri tespit edilen ortaokul öğrencilerimiz öğretmen rehberliğinde hazırlık sürecinin ardından sınavlara katılım gösterir.

 

TÜBİTAK PROJE YARIŞMALARI 

Düşünmeye, gözlem yapmaya, merak etmeye, merak ettiklerini araştırmaya teşvik ederek gelecekte karşılaşacakları problemlere çözümler üretebilen, 21. yüzyıl becerilerine sahip bireylerin yetişmesini sağlamaktır. Sahip olduğunuz özgün fikirlerin bu yıl sizler için belirlediğimiz temalar ile ilişkilendirilmesini amaçlayan TÜBİTAK Proje yarışmalarına öğrencilerimiz Fen Bilimleri ve Matematik alanlarında yaptıkları çalışmalarla katılım gösterir.

YURT İÇİ VE YURT DIŞI ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Üniversite hazırlığında deneyimli ve donanımlı kadromuz ile sistemli bir hazırlık programı uygulanır. Öğrencilerimizin sınav hazırlıkları bireysel çalışma programları doğrultusunda planlanır ve bireysel gelişimleri izlenir. Sınav hazırlık sürecinde danışmanlık sistemi, etütler, birebir dersler, hafta sonu ve hafta içi kursları, soru çözüm kulüpleri ile birlikte çeyrek ve yarı dönem tatillerinde de hızlandırma kamp çalışmaları uygulanır. Öğrencilerimiz haftada 4 gün gerçekleştirilen SİS (Süreç İzleme Sınavları) ile eksik konu kazanımları zamanında tespit edilerek telafi çalışmaları yapılır.

Her öğrenciye bir danışman öğretmen danışmanlık yapmaktadır. Danışman öğretmenlik sistemi ile öğrencinin akademik ve sosyal/duygusal alanlarındaki gelişiminin gözlemlenmesi ve başarısının yükseltilmesi, kendisi ile ilgili kişisel planlama ve değerlendirme becerisinin geliştirilmesi, gelişim gereksinimlerinin tespit edilmesi, okula bağlılığının sağlanması, motivasyonunun artırılması ve okul-ev arasında etkileşim ve işbirliğinin kolaylaştırılması hedeflenmektedir. Böylelikle öğrencinin okul başarısı daha yakından takip edilerek süreçte gereken önlemler alınır.

Danışmanlık sistemi aşağıdaki şekilde işler,

 • HZ, 9,10, 11,12. sınıflarda danışmanlık sistemi yürütülür.
 • Danışman öğretmen 8 – 10 öğrenciden sorumludur. 
 • Soru çözümleri haftalık olarak takip edilir.
 • Sonuçlar tutanakla tespit edilir ve değerlendirilmek üzere idareye iletilir.
 • Veliler iki haftada bir aranır ve öğrencinin akademik gelişimi ile ilgili bilgilendirme yapılır.
 • Her bir öğrenci için haftalık gelişim raporu düzenlenir.

 

YURT İÇİ ÜNİVERSİTE HAZIRLIK PROGRAMI

İTÜ Geliştirme Vakfı Okullarına özel “Üniversiteye Doğru Yol Haritam” programı ile Öğrencilerimiz, 9. sınıftan itibaren üniversite hazırlık sürecinin içinde yer alırlar. Türkiye’de üniversiteye devam etmek isteyen öğrenciler için üniversite giriş sınavlarına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Her hafta belirli bir program dâhilinde uygulanan Süreç İzleme Sınavları sonuçlarına göre öğrencilerin eksik konuları tespit edilir ve ofis saatlerinde uygulanan SİS programı ile bu eksikler tamamlanır. İleri düzeyde öğrenme için ise bu saatlerde öğrencilerin farklı soru tipleri ile karşılaşması sağlanır. Hazırlanan Süreç İzleme Sınavları farklı yılların üniversite sınav sorularını da içermektedir. Böylece öğrenciler 9. sınıftan itibaren üniversite sınav sorularını çözmeye başlar. Her sınıf düzeyinde deneme sınavları uygulanır. Üniversite sınav sistemi ile ilgili rehber öğretmenler ve uzmanlar tarafından bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları 9. sınıftan itibaren tüm sınıf düzeylerinde yapılır.

Öğrenciler geleceklerini şekillendirirken kendilerini tanımak ve eğilimlerini tespit etmek için Rehberlik birimi ile çalışırlar. Rehberlik biriminin organize ettiği hedef çalışmaları ile üniversite hazırlık stratejileri oluşturulur.

Öğrencilerimiz Üniversiteye Doğru Yol Haritam çalışması ile hedeflerini belirlerler. Bu hedefler doğrultusunda ders öğretmenleri, rehber öğretmenler ve ilgili müdür yardımcıları ile düzenli görüşmeler yapılır.

12. sınıf programımız TYT ve AYT’ye yönelik bir program olarak düzenlenmektedir. Dersler TYT ve AYT olarak ikiye ayrılmakta ve farklı öğretmenler tarafından verilmektedir. Öğrencilerin bireysel olarak eksik kalan konuları ofis programı çerçevesinde tamamlanmaktadır.

10. Sınıftan itibaren ‘Üniversiteye Hazırlık Programı ve Üniversite Danışmanlığı’ başlar.

Üniversiteye Hazırlık programı, rehberlik birimi hedef çalışmaları, danışmanlık sistemi, hafta sonu kurs programları, takviye etütleri, SİS programı, soru çözüm kulübü çalışmaları, hızlandırma kamplar, gün sonu soru çözüm etütleri, yaz kursları ve genel değerlendirme sınav sürecinden oluşur.

Bu çerçevede, 

 • Lise 10, 11 ve 12. sınıflar TYT- AYT’ye hazırlık sınav grubu olarak adlandırılır.
 • Uygulamalar danışmanlık sistemi çerçevesinde yürütülür.
 • Lisede sınav grubu SİS uygulaması aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir:
 • Haftalık ders programı içerisinde Süreç İzleme Sınavları yapılır.
 • SİS sonuçları doğrultusunda her bir öğrencimizin gelişimi izlenir.
 • Sınavın ertesi günü, sınav sonuçlarına göre öğrencilerimiz eksik kazanımlara göre gruplandırılır ve eksik kazanıma ilişkin konu anlatımları gerçekleşir.
 • SİS’ler sayesinde, öğrencilerimiz ders kazanım eksiklerini tamamlamakta ve sınav pratiği kazanmaktadır.
 • Lisede sınav grubu etüt uygulaması aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir:
 • Öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda bireysel ya da grup etütleri planlanır.
 • Çalışmalar pazartesi, salı ve çarşamba günleri 15.50 – 16.20 saatleri arasında gerçekleştirilir.
 • Etütler, akademik başarıya göre seviye grubu oluşturularak yapılır.
 • Üniversite adayı tüm öğrencilere 11 ve 12. sınıflarda sabit soru çözüm kulübü çalışması gerçekleştirilir.
 • 10. sınıflarda haziran, ağustos kampları ve ikinci dönemden itibaren hafta sonu programları uygulanır.
 • 11. sınıflarda kasım, şubat, nisan, haziran, ağustos kampları ve hafta sonu programı uygulanır.
 • 12. sınıflarda kasım, şubat, nisan, haziran kampları ve hafta sonu programı uygulanır.
 • 11. sınıflarda perşembe günleri 10. derste soru çözüm ofisi çalışmaları yapılmaktadır.
 • 12. sınıflarda perşembe günleri 17.00-19.00 saatleri arasında soru çözüm ofisi çalışmaları yapılmaktadır.
 • Hafta sonu ve kamp programları 09.30-13.30 saatleri arasında uygulanır.
 • Şubat dönemi sınava hazırlık kampında “1001 Dakikada 1001 Soru Çözümü Çalışması” ile öğrencilerimizin motivasyon ve soru çözüm hızlarını arttırarak sınavda gerekli olan dikkat ve hız seviyesine ulaşmaları sağlanır.

YURT DIŞI ÜNİVERSİTE HAZIRLIK PROGRAMI

Üniversiteyi yurt dışında okumayı hedefleyen öğrenciler, okulumuzun yönlendirdiği yurt dışı eğitim danışmanı ile başvuru sürecini yürütürler. Bu bağlamda öğrencilerimiz kabul için gerekli sınavlara yönlendirilirler ve ilgili sınavlara hazırlık kurslarına alınırlar. Öğrencilerimizin hazırlık sürecinde TOEFL ve IELTS (İngilizce Dil Sınavları), SAT ve ACT ve AP (Advanced Placement – İngilizce- Matematik) çalışmaları yapılmaktadır. 

 

ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI

Okulumuz Yurt Dışı Danışmanlığı çözüm ortağı desteği ile öğrencilerimizin değişim programlarına katılmaları sağlanır. Program çerçevesinde, istekte bulunan ve kabul gören hazırlık ve / veya 9. sınıf öğrencileri Kanada’nın Toronto kentinde 1 ay (veya 2 ay) süre ile aile yanında kalarak okulumuz tarafından seçilen bir lisede eğitimlerine devam ederler.

 

YURT DIŞI EĞİTİM DANIŞMANLIĞI

Okulumuz Yurt Dışı Danışmanlığı çözüm ortağımızın desteği ile okulumuzda 10. sınıftan itibaren yurt dışında eğitim görmek isteyen öğrenciler belirlenir ve yurt dışı üniversiteleri tanımaları ve kabul şartları hakkında bilgi alarak portfolyolarını oluşturma desteği sağlanır.

Yurt Dışı Eğitim Danışmanımızın desteği ile öğrencilerimize 9. sınıftan itibaren yurt dışında üniversite okuma konusunda bilgi verilir. Veli ve öğrencilerle düzenli randevulu görüşmeler ile rehberlik yapılır. Bu görüşmelerde öğrencinin başvurmayı planladığı ülkelere göre stratejiler belirlenir. Gireceği sınavlar için çalışma planları hazırlanır.

Öğrencilerimiz, 9 ve 10. sınıfın yaz tatillerini üniversitelerin düzenlediği yaz okullarına giderek özgeçmişlerini zenginleştirebilirler. Başvuru sürecinin en önemli kısmı olan kişisel değerlendirme, niyet mektuplarının yazımı ve referans mektuplarının hazırlanması süreci öğrencinin hazırlık sürecinin parçasıdır.

 

AP PROGRAMI 

İTÜ Geliştirme Vakfı Özel İzmir Anadolu Lisesinde öğrencilerimiz, hazırlık kursları ile Advanced Placement (AP) sınavlarına hazırlanırlar. İleri düzey yerleştirme programı olarak da adlandırılan AP programı, Amerika Birleşik Devletleri’nde uygulanan ve oradan tüm dünyaya yayılan, eğitimde mükemmeliyeti hedefleyen güçlü, kapsamlı ve çok çalışmayı gerektiren bir programdır. ABD'nin dışında 60'tan fazla ülkede AP programı uygulanmakta ve tanınmaktadır. AP programı öğrencilere, lisedeyken üniversite seviyesindeki dersleri alma ve bu derslerden üniversitede muaf olma imkânı sağlar. Özellikle öğrencilerin yurt dışı üniversite başvurularında kabul aşamasında, bir öğrencinin lise döneminde AP dersleri almış ve sınavlardan başarıyla geçmiş olması akademik eğitim için hazır olduğunun bir göstergesi olarak kabul edilmektedir.    AP derslerini alan ve sınavlarda başarılı olan öğrenciler hem üniversitelere başvuru sürecinde standart başvuru yapan öğrencilere göre daha avantajlı olurlar hem de üniversiteye başladıklarında bu derslerden muaf olma şansını yakalarlar. Ayrıca çift ana dal programlarında (double major) daha kolay okuyabilirler.

AP Programı Türkiye’de, Sabancı, Koç, Özyeğin gibi üniversitelerde lisedeyken aldıkları derslerden muaf olma ve kredi tamamlama olanağının yanı sıra burs alma şansı da sunmaktadır.

3 adet AP sınavına girip 5 üzerinden 3 puan alan öğrenciler AP Scholar unvanına sahip olurlar.

AP Programı belli bir bilgi birikimi ve hazır bulunuşluk gerektirdiğinden programa başvuran öğrencilerimiz, programa girebilmeleri için Yeterlilik Sınavına girmektedirler. Okulumuzda AP dersleri kulüp çalışmaları ve gün sonu programları kapsamında yürütülmektedir.

  

TOEFL SINAV HAZIRLIĞI

Öğrencilerimiz, yurt dışı üniversite kabulünde gerekli olan TOEFL sınavından yeterli puan alabilmek için sınav hazırlık programına katılırlar. Ders yılı sonunda dil yeterliliklerini belgelemek üzere Hazırlık, 9 ve 10. sınıf öğrencilerimizin Versant; 11. sınıf öğrencilerimizin TOEFL sınavına girmeleri zorunludur.

 

COLLEGE BOARD ÜYELİĞİ

Okulumuz, öğrencilerimizin yurt dışı üniversite başvurularını gerçekleştirebilmeleri için gerekli College Board üyeliğine sahiptir.

 

YURT DIŞI ÜNİVERSİTE YAZ OKULU PROGRAMLARI

Öğrencilerimizin dil yeterliliklerini geliştirmek ve desteklemek amacıyla yurt dışı üniversitelerdeki yaz okullarına katılımları sağlanır.

 

ÇİFT DİPLOMA PROGRAMI 

Yurt dışı Danışmanlığı çözüm ortağımız desteği ile yurt dışı yerleşim süreci gerçekleştirilir. Ayrıca anlaşmalı Amerikan ve Kanada okullarında 12. sınıfı okumak koşulu ile çift lise diploması elde etme olanağı sağlanır.

 

KARİYER PLANLAMASI

Gelecek onu iyi kurgulamayanlar için büyük bir kaygı kaynağıdır. Potansiyellerinin ve yeteneklerinin sınırlarını iyi tanıyarak geleceği iyi planlayan kişiler, hayatta mutluluğa uzanan yola, doğru bir başlangıç yapmış olur.’

KARİYER YÖNETİMİ bir seferlik bir karar değildir. Yaşam boyunca devam edecek bir seri karar dizisidir.

Öğrencilerimize, ‘kariyer portfolyosu’ oluşturma eğitimi verilerek rehber öğretmenleri ile oluşturacakları ‘kariyer gelişim planları’ çerçevesinde danışman öğretmenlerinin rehberliğinde portfolyolarını oluşturmaları sağlanır.

Kariyer planlama ve öğrencilerimizin gelecek meslek seçimlerini daha bilinçli ve planlı yapabilmeleri için aşağıda belirtilen çalışmalar yapılır:

 • Mesleki Program Tanıtımları
 • Meslek Tanıtım Günleri ve Söyleşileri
 • Kariyer Portfolyosu Koçluk Çalışması
 • Mesleki Gölge Eğitimleri
 • Mesleki Saha Gezileri
 • Yurt içi Üniversite Gezileri
 • Üniversite Tercih Koçluğu
 • Üniversite Yaz Okulları Geziler         
SOSYAL SORUMLULUK HİZMET ÇALIŞMALARI
 • Programın amacı, öğrencilerin yaşadıkları toplum ve dünyayı tanımaları, insanlara ve çevreye karşı duyarlılıklarını geliştirmeleri, farklılıkları ve gereksinimleri fark etmeleri, kendi ülkesinde ve dünyadaki yaşam kalitesini attırmaya yönelik sorumluluk duyan bireyler olarak gelişmelerine destek olmaktır.
 • Bu amaçla hazırlanan sosyal sorumluluk-hizmet programı  anaokulu ve ilkokulda öğrencilerin okulda öğrendikleriyle gerçek yaşam arasında bağlantı kurmalarını desteklemeye, ortaokulda  bilinçlenmeye ve lisede öğrendiklerini aktif olarak uygulama ve alanda çalışmaya yöneliktir.
 • Bu çalışmalar, okulda, yerel bir merkezde ya da şehir dışında gerçekleşebilir.
 • Öğrenciler kendi projelerini seçme ve tasarlama konusunda teşvik edilir ve bu projelerin bir kısmı derslerde işlenen konuları temel alır, sınıfın çok daha ötesine yayılır ve öğrencilere içinde yaşadıkları topluma tam anlamıyla dâhil olma şansı verir.
 • Okulumuzda öğrenim gören tüm öğrencilerin sosyal sorumluluk-hizmet çalışmalarında bulunması esası vardır. Bu kapsamda tüm idareci ve öğretmenler sosyal hizmet çalışmalarına katılırlar. Çalışmalar, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü tarafından yürütülür.
 • Sosyal sorumluluk-hizmet çalışmaları sonucu öğrencilerimizin;
 • Özgüvenli olmaları
 • Tevazu gösterebilmeleri
 • Din-dil-ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin topluma hizmet etme alışkanlığı kazanmaları
 • İnsani ve toplumsal konulara duyarlılık göstermeleri
 • Topluma ve kendilerine fayda sağlamaları
 • Öğrendikleri ile gerçek yaşam arasında köprü kurabilmeleri
 • Sorumlulukları dâhilinde hareket edebilmeleri
 • Araştırabilmeleri ve planlama yapabilmeleri
 • Hizmet vermenin zorluklarını ve sorunsallıklarını görebilmeleri
 • Kendi sınırlarını zorlamaları ve maksimum kapasiteye ulaşmaları
 • Kalıcı öğrenmeye ulaşabilmeleri hedeflenmektedir.

Bu kapsamda lisede ise bireysel ve grup projeleri gerçekleştirilir. Proje konuları; çocuklar, yaşlılar, kadınlar, bağımlılık, çevre, eğitim-öğretim ve sağlık gibi alanlardan seçilerek sivil toplum kuruluşları ve ilgili alanlarda yetkin kuruluşlarla iş birliği içinde gerçekleştirilir. Her öğrenci yılda en az 20 saatlik sosyal sorumluluk projesine katılmak zorundadır.

Merhaba
Soru ya da önerilerinizi yazabilirsiniz.
kapat