Lise

PROJELER


HUMANITY

İTÜ GVO Anadolu Lisesi Humanity Sosyal Projeleri, öğrencilerimizin Çocuk Hakları, Engelli Yaşam, Toplum Sağlığı, Çevre Sorunları gibi farklı alanlarda farkındalık yaratmak, bilinç oluşturmak üzere yürüttükleri çalışmalardır. 

 • Öğrencilerimizin evrensel ve yerel boyutta sorumluluk sahibi, çözüm odaklı, etkin yurttaşlar olmaları
 • Toplumsal sorunlara karşı bilinçlenmeleri ve bu sorunlara dair çözüm üretme yeteneklerinin gelişmesi
 • İletişim becerilerinin gelişmesi
 • Empati kurma becerilerinin gelişmesi
 • Organizasyon becerilerinin gelişmesi hedeflenir. 

Lise dönemindeki gençlerde sosyal sorumluluk hakkındaki farkındalığı artırmak ve farklı alanlarda çalışan sivil toplum kurumları ile öğrencileri buluşturmak amacı ile her yıl okulumuzda gerçekleştirilen bir projedir.

İzmir’deki resmi ve özel liselerden öğrenci gruplarının davet edildiği çalışma süresince, katılımcı sivil toplum kuruluşları tanıtım sunumları yapar. Ardından katılımcı öğrenciler, sivil toplum kuruluşlarının gerçekleştirdiği atölye çalışmalarına katılır. Bu çalışmaların amacı öğrencileri, sivil toplumla çalışmaya motive etmek, proje fikirlerini beslemek ve onlara bu çalışmalara katılmak için yol göstermektir.

 

TO BEE- KARİYER GELİŞİM PROJESİ

 • Projenin amacı; bilim, teknoloji, kültür-sanat gibi farklı alanlarda ileri derecede bilgi ve tecrübe sahibi iş insanı, bilim insanı, filozof, müzisyen, edebiyatçı, sanatçı, toplum lideri ya da hayırsever kişileri, genç kuşaklarla bir araya getirmek, sahip oldukları bilgileri genç kuşaklara aktarabilmeleri ve onlara ilham vermelerine zemin oluşturmaktır. 
 • Proje, öğrencilerimizin, hayata ve iş yaşantısına daha bilinçli hazırlanmalarını desteklemektedir.
 • Bu amaçla yapılan organizasyon çerçevesinde öğrencilerimizin, konuşmacıların sunumlarını özümsemeleri ve ilham almaları hedeflenmektedir.

 

DİSİPLİNLERARASI PROJELER

 • Disiplinler arası çalışmalarda amacımız, bilgiyi günlük yaşamla ilişkilendirebilen ve öğrenilen becerileri gerçek yaşamda karşılaşılan problemlere uygulayabilen bireyler yetiştirmektir. 
 • Farklı disiplinlerin kazanımları arasında bağlantı kuracak şekilde seçilen bir konu disiplinler arası proje çalışmaları sayesinde farklı bakış açılarıyla irdelemektedir.
 • Bütünsel bir eğitim öğretim ortamı sağlamak üzere farklı derslerin temaları arasında bağlantı kurularak ortak çalışma alanları saptanır; bu alanlar üzerinden öğrencilerin proje üretmeleri ve projelerini sunmaları sağlanır.
 • Yapılan proje çalışmalarının sunum aşamasında öğrencilerimiz bilimsel kriterlere dayalı proje sunumları konusunda deneyim kazanırlar.

Günümüz bilgi toplumunda karşılaşabilecekleri durumlara farklı bakış açılarıyla yaklaşabilme yeteneklerini ölçmeyi ve elde edilen sonuçlara göre planlanan çalışmalarla da bu becerileri geliştirmeyi hedefler. Öğrencilerimizi sadece sınava değil, hayata da hazırlayarak gelecekteki hayatlarında ihtiyaç duyacakları yaratıcılık, eleştirel düşünme gibi becerilere sahip olacaklardır. Matematik, fen ve bilgisayar gibi dersler arasında yapılan disiplinler arası çalışmalarla STEM aktiviteleri uygulanır.

Merhaba
Soru ya da önerilerinizi yazabilirsiniz.
kapat