Lise

ULUSAL-ULUSLARARASI PROGRAM / YARIŞMA / SINAV


Okulumuzun çok kültürlü eğitim yaklaşımının önemli bir parçası da öğrencilerimizin bilimsel, kültürel, siyasi ve sanatsal birçok uluslararası yarışma-konferanslara katılmaları ve proje çalışmalarında bulunmalarıdır.

 

MODEL BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (MUN) 

MUN Kulübü, öğrencilerin dünyaya karşı bakış açılarını geliştirmelerini sağlayan, dünya sorunlarına karşı farkındalıklarını arttıran, öğrencilere uluslararası ilişkilerde evrensel ve diplomatik bakış açısı kazandıran bir simülasyon çalışmasıdır. Katılımcılar, dünyanın farklı ülkelerinden katılım sağlayarak, çeşitli konferanslarda kendi ülkeleri dışında bir ülkeyi temsil ettikleri için diğer ülkelerin politikalarını öğrenerek uluslararası ilişkilerde tarafsız bir anlayış geliştirirler. MUN kulübü, İngilizceyi etkin kullanan kulüp öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine büyük katkı sağlar.

 

JUNIOR ACHIEVEMENT (GİRİŞİMCİLİK VE INOVASYON KULÜBÜ) 

Öğrencilerimiz girişimciliğin temel ilkelerini öğrendikleri bu uluslararası çalışmada, kendi kurdukları model şirketlerde, lise çağlarında iş hayatının bir simulasyonunu yaşayarak ileride iş yaşantılarına kendilerine çok büyük fayda sağlayacak kazanımlar ederler. 

Kulüp üyesi öğrencilerimizin kendi organizasyonlarıyla iş yaşamında girişimcilik alanında rol model olan konuklar söyleşilere davet edilir.

 

FLL / ROBOTİK

Öğrencilerimize bilim ve teknolojiyi sevdirmeyi, yaratıcılıklarını artırmayı, takım çalışması ile robot tasarımı yapmalarını, programlamalarını ve uluslararası yarışmalara katılımlarını amaçlayan çalışmalardır. 

Programa dâhil olan öğrenciler sunumlarını önce ülke turnuvasında, dereceye girmeleri halinde davet edildikleri dünya finallerinde gerçekleştirir.

 

DESTINATION IMAGINATION 

Öğrencilerimizin hayal güçlerini, anlık problem çözme becerilerini geliştirdikleri, daha yaratıcı ve eleştirel düşünmeyi öğrendikleri, takım çalışmalarında uyumlarını artırdıkları bir çalışmadır. STEM (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) eğitiminin sanat ve sosyal girişimcilikle harmanlandığı DI çalışmalarında, öğrencilerimiz seçtikleri göreve yönelik bir çözüm yaratmak için takımlarıyla araştırır; öğrenir ve tasarlarlar. Programa dâhil olan öğrenciler sunumlarını önce ülke turnuvasında, dereceye girmeleri halinde davet edildikleri dünya finallerinde gerçekleştirir.

 

ISTA - ULUSLARARASI TİYATRO BİRLİĞİ 

Öğrencilerimiz, ISTA programında Uluslararası Okullar Tiyatro Birliği (ISTA) ile birçok çalışma gerçekleştirmektedir. Merkezi İngiltere’de bulunan birlik, çeşitli konferanslar, atölye çalışmaları ve festivaller düzenleyerek öğrencilerin, öğretmenlerin ve genç sanatçıların bir araya gelmesine, tiyatro aracılığıyla farklı kültürlerin birbirlerini tanımalarına aracılık eder. Bir sanat dalı olarak tiyatro, öğrencilerimizin oyunculuk ve yabancı dil gelişimlerine katkıda sağlar.

 

WORLDS SCHOLARS CUP 

WSC, üç etaptan oluşan genel kültür, kompozisyon yazma, münazara, sanat, edebiyat ve bilim dallarını içeren uluslararası bir bilgi yarışmasıdır. Yarışmanın ilk etabı, ülkemizde WSC yönetiminin onayladığı bir okulda, ikinci etabı yine WSC ekibi tarafından belirlenen bir ülkede ve üçüncü etabı da Amerika’da yapılmaktadır.  

Organizasyonun amacı; geleceğin liderlerine global bir ortam yaratmak ve öğrencilerin farkında olmadıkları yeni becerilerini ve güçlü alanlarını keşfetmelerine olanak sağlamaktır. Ayrıca odaklanılan en önemli konu ise farklı kültürleri bir araya getirerek bugün ve geleceğe ait fikir ve durumlar üzerine münazara yaptırıp, kompozisyon yazdırmaktır.

 

CSI 

Öğrencilerimiz CSI EDUCATION [AT1] çalışmalarında analitik düşünme, iletişim, takım çalışması, problem çözme yeteneğini geliştirme, liderlik ruhu, pratik zekâ gibi çağımızda önemli olan becerileri geliştirme olanağı bulurken yürüttükleri çalışmalarla ulusal ve uluslararası turnuvalara katılmaktadırlar.

 

TALES SINAVI

Doğanın dili olan, tüm akademik branşların temelini oluşturan matematik biliminin sevdirilmesini ve özendirilmesini, ulusal düzeyde ortak bir matematik kültürünün oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını, yaratıcı matematik düşünce sistemlerinin geliştirilmesini sağlamaktır. Katılım göstermek isteyen ve öğretmenleri tarafından bu alanda becerileri tespit edilen ortaokul öğrencilerimiz öğretmen rehberliğinde hazırlık sürecinin ardından sınavlara katılım gösterir.

 

PASCAL-CAYLEY-FERMAT SINAVLARI 

Waterloo Üniversitesi tarafından düzenlenen uluslararası Pascal, Cayley, Fermat Matematik Yarışmalarına katılım göstermek isteyen ve öğretmenleri tarafından bu alanda becerileri tespit edilen ortaokul öğrencilerimiz, öğretmen rehberliğinde hazırlık sürecinin ardından sınavlara katılım gösterir.

  

TÜRK BEYİN TAKIMI YARIŞMALARI 

Beyin Olimpiyatları, Dünya Zekâ Oyunları Federasyonu Türkiye temsilcisi olan Türk Beyin Takımı’nın ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlediği üç aşamalı bir yarışmadır. 

Amacı bu yarışmalarla zekâ oyunları kültürünün daha geniş kitlelere ulaşmasının yanında, gelecekte ülkemizi Dünya Zekâ Oyunları Şampiyonalarında temsil etme potansiyeli olan öğrencileri tespit etmek ve onları bu alanda yetiştirmektir. Katılım göstermek isteyen ve öğretmenleri tarafından bu alanda becerileri tespit edilen ortaokul öğrencilerimiz öğretmen rehberliğinde hazırlık sürecinin ardından sınavlara katılım gösterir.

 

TÜBİTAK PROJE YARIŞMALARI 

Düşünmeye, gözlem yapmaya, merak etmeye, merak ettiklerini araştırmaya teşvik ederek gelecekte karşılaşacakları problemlere çözümler üretebilen, 21. yüzyıl becerilerine sahip bireylerin yetişmesini sağlamaktır. Sahip olduğunuz özgün fikirlerin bu yıl sizler için belirlediğimiz temalar ile ilişkilendirilmesini amaçlayan TÜBİTAK Proje yarışmalarına öğrencilerimiz Fen Bilimleri ve Matematik alanlarında yaptıkları çalışmalarla katılım gösterir.

Merhaba
Soru ya da önerilerinizi yazabilirsiniz.
kapat